Skip to main content

Groningenzondag: hart onder de riem

Nieuws

11 mei 2021

Het Platform Kerk en Aardbeving houdt op 27 juni opnieuw een Groningenzondag, om namens de kerken in die provincie aandacht te vragen voor de gevolgen van de aardbevingen daar. Mede omdat Groningen de bakermat is van het Nederlandse baptisme, beveelt het bestuur van Unie-ABC de Groningenzondag van harte aan bij haar aangesloten gemeenten.

Op de Groningenzondag wordt kerken gevraagd specifiek te bidden voor de inwoners van de getroffen gebieden, voor herstel van de mentale schade die mensen hebben geleden, voor een oplossing van de problemen en voor herstel van de relatie met de overheid. Ook kunnen kerken een collecte houden voor het project ’10 jaar Huizinge, verbinden en verzoenen’. Over dit project volgt later meer informatie.

Over Kerk en Aardbeving

Logo Kerk en AardbevingKerk en Aardbeving is een platform van kerken in en rond het gebied dat te maken heeft met de gevolgen van de aardgaswinning. De aardbevingen hebben duidelijk gemaakt dat aardgaswinning niet zonder gevolgen blijft. Vele huizen zijn beschadigd geraakt en daardoor ook veel mensen die er wonen. Inmiddels is een grootscheepse versterkingsoperatie van start gegaan om de huizen van het gebied weer aan de wettelijke veiligheidsvereisten te laten voldoen. Verreweg het grootse deel van de huizen zal moeten worden versterkt of zelfs worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De hele operatie grijpt diep in in de levens van de mensen die ermee te maken krijgen. Straten, buurten en dorpen veranderen. Ook het aanzien van het Groningse platteland kan veranderen door grootscheepse nieuwbouw. Wat betekent deze problematiek voor het perspectief van deze regio? Dit is een probleem dat het persoonlijke leven van de Groningers sterk beïnvloedt.

Een aanzienlijk deel van de bewoners is lid van de kerken. De kerken vormen maatschappelijke groeperingen die zich bezighouden met het welzijn, sociale verhoudingen verbonden met de levensovertuiging. Daardoor kunnen zij een eigen inbreng hebben in deze problematiek. Die inbreng geeft het Platform Kerk en Aardbeving vorm. 

Liebrecht Hellinga schrijft hierover: "Het Platform Kerk & Aardbeving maakt zich, samen met Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen, sterk om mensen in het aardbevingsgebied te ondersteunen en de mens achter de crisis te blijven zien. Dat is, naast financiële vergoeding, de belangrijkste hulp die mensen nodig hebben: om gezien en gehoord te worden, erkend te zijn en vooral om weer perspectief te (kunnen) zien."