Skip to main content

Voorstellen: interim-Algemeen Secretaris

Nieuws

13 mei 2021

Het bestuur van Unie-ABC heeft broeder Herman de Boer bereidgevonden om de functie van Algemeen Secretaris tijdelijk in te vullen, nu Albrecht Boerrigter per 1 juni afscheid neemt. Hij stelt zichzelf voor.

Mijn naam is Herman de Boer. Ik ben lid van de Baptistengemeente Den Haag en daar ook ouderling. Ook vervul ik spreekbeurten. Ik werk parttime als coach en intervisiebegeleider voor leidinggevenden bij de overheid. 

Vanaf medio mei zal ik gemiddeld zo’n zestien uur in de week voor Unie-ABC actief zijn als Algemeen Secretaris ad intermin. Mijn opdracht is vooral om – na het vertrek van Albrecht Boerrigter - de continuïteit van het bureau te borgen in de periode waarin er nog geen nieuwe Algemeen Secretaris is. Belangrijk, juist ook in deze tijd op weg naar eenheid. 

Ik zie uit naar een prettige en zegenrijke samenwerking.

Herman de Boer