Skip to main content

Emeritus-voorganger Cees Helderop overleden

Nieuws

07 mei 2021

Op 1 mei is onze broeder Cees Helderop overleden, vlak voor zijn tachtigste verjaardag. Hij diende verschillende Unie-gemeenten als voorganger, zelfs na zijn emeritaat.

Br. Helderop heeft de geloofsgemeenschap gediend als voorganger van de Baptistengemeenten Amsterdam-Centrum en Workum-Makkum, en bij Tabitha. Ook was hij jarenlang redactielid van het toenmalige Unie-blad De Christen. Na zijn emeritaat in 2010 diende hij de Baptistengemeenten Amsterdam-Noord en Krommenie.

Br. Helderop was een evangelist met een hart voor Jezus en mensen. Vrijmoedig verkondigde hij het Evangelie, soms ondersteund door spel op zijn accordeon of achter het orgel. Tot aan zijn toch wel plotselinge overlijden bleef hij in Amsterdam-Noord actief als spreker en adviseur. We wensen de familie sterkte en troost bij dit verdriet.

  • De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden. U vindt hier de rouwkaart.

 

Herinneringen aan broeder Cees Helderop

Het eerste wat mij opviel aan onze broeder Cees was zijn enthousiasme, blijheid en gedrevenheid. Dat is in al de jaren dat we gezamenlijk mochten optrekken niet veranderd. De Here en Zijn gemeente dienen was zijn lust. Ja, doe het werk van een evangelist. En dat heeft hij gedaan.

Hij bleek goed op de hoogte te zijn van de kerkelijke kaart van Nederland. Hij had goed inzicht in de diverse overtuigingen van gelovigen en hoe ze dat gestalte gaven. Daardoor kon hij de verschillende uitingen van het geloof goed plaatsen en analyseren. Hij vertelde mij in de gesprekken dat het van urgent belang is vast te houden aan het evangelie van Jezus Christus en Die is gekruisigd. Hij zag de afval met lede ogen aan.

Wat kon hij met humor vertellen over zijn verleden. Zijn ervaringen in Indonesië, met het Leger des Heils, Tabitha en de verschillende gemeenten. Als hij dan eenmaal op zijn praatstoel zat, vergat hij alles. Dan zei hij: ‘Rennie, ik heb je niets aangeboden. Sorry daarvoor. Ik zal er de volgende keer aan denken.’ En dat deed hij ook. Ondanks de ziekte van zijn vrouw Grietje en haar overlijden, ging hij vol vertrouwen door in het dienen van zijn Here en de gemeente. Het licht van het evangelie moest blijven branden in Amsterdam-Noord. Doorgaan en niet opgeven, ook al zijn er weinig werkers en is er tegenstand. Nu mag Cees rusten van zijn intense arbeid. Het is nog zo onwerkelijk. Mag de Here zijn kinderen en kleinkinderen troosten met de zekerheid van het geloof. Mogen wij allen als gemeente door onze Here worden getroost, Die zegt: Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven.

Rennie Schoorstra,
Baptistengemeente Amsterdam-Noord