Skip to main content

Leerplatform voor oudsten: nieuwe ronde

Nieuws

04 mei 2021

We gaan na de zomer weer een nieuwe ronde van het Leerplatform starten. Unie-ABC heeft dit digitale platform ontwikkeld om de leiding van lokale gemeenten te ondersteunen en te versterken. 

Verbeteringen na eerste ronde

Het RegioTeam van Unie-ABC heeft de eerste ronde van de basistraining voor nieuwe raadsleden in het digitale platform geëvalueerd. Veel deelnemers reageerden enthousiast op de inhoud. Zo schreef Sjoerd Kuipers, taakveldleider Missie Baptisten Gemeente Op Doortocht Ede: 

Het Leerplatform is een 'must' voor oudsten, diakenen en taakveldleiders in de gemeente. In de basismodules A, B en C komen diverse onderwerpen aan de orde, die met hulp van de leercirkel worden aangepakt. Daarnaast biedt het veel praktische informatie! Eigenlijk zou het Leerplatform niet alleen open moeten staan voor bovenstaande doelgroep, maar voor een ieder die erover nadenkt een leidinggevende rol op te pakken in de gemeente!

Deelnemers gaven ook input om de training te verbeteren qua vormgeving en als het gaat om meer keuzevrijheid in het volgen van de modules. We voeren deze verbeterpunten door voor de tweede ronde van de basistraining voor nieuwe of aspirant-oudsten. Deze begint in september.

Uitbreiding met taakmodules

De basismodules zijn inmiddels uitgebreid met interessante info en toerusting per functie. Zo kunnen secretarissen er terecht voor informatie over onder andere archivering, ledenadministratie en communicatie. Raadsleden die verantwoordelijk voor zending en evangelisatie kunnen een module over missie volgen. Kortom, voor elk raadslid is het interessant om aan te haken op het platform, ook voor de uitwisseling met raadsleden uit andere gemeenten.

Over het Leerplatform

Het Leerplatform is een online programma dat onder meer drie basismodules aanbiedt voor nieuwe raadsleden om hen een goede start te geven. Daarnaast worden er veertien taakmodules aangeboden die raadsleden in hun specifieke rol of taakveld ondersteunen, zoals voorzitter, secretaris, penningmeester, en ook onderwerpen als gebed, jeugd- en kinderwerk, zending, pastoraat en toerusting. Verder wordt het programma ingezet voor contact tussen raadsleden onderling en met de regiowerker. 

Bekijk hier een presentatie over het leerplatform voor meer informatie en een filmpje.

Aanmelden deelname

Twee keer per jaar kan een nieuwe groep deelnemers met de modules van start - globaal in het voorjaar en het najaar. De modules bestaan uit digitale lessen met informatie, oefeningen en vragen, die iedereen in een eigen tempo kan doorlopen. Tergelijkertijd houden de regiowerkers van Unie-ABC contact met de deelnemers uit hun regio. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden voor de volgende ronde kan via dit formulier.