Skip to main content

Update corona: diensten met 30 personen

Nieuws

30 april 2021

Deze week zijn enkele coronamaatregelen in de samenleving versoepeld: een eerste voorzichtige stap in het Openingsplan van de overheid. Een delegatie van het CIO (overleg kerk en overheid) heeft met minister Grapperhaus besproken wat dit betekent voor de toepassing van de Routekaart voor kerken die in maart is gepubliceerd.

Aangezien deze routekaart is bedoeld om ook de kerken perspectief te bieden bij veranderende omstandigheden, is het CIO tot de conclusie gekomen dat het nu weer mogelijk is om kerkdiensten te houden met 30 kerkgangers (exclusief medewerkers). Het advies om zoveel mogelijk uitsluitend digitale kerkdiensten te houden komt te vervallen. Wel blijft het aanbeveling verdienen om de eredienst ook digitaal te blijven aanbieden.

Bij het organiseren van diensten met bezoekers wordt de kerken gevraagd alle basisregels in acht te blijven nemen, evenals de protocollen die eerder in de kerken zelf zijn ontwikkeld om op een zo veilig mogelijke manier bij elkaar te komen. Bij die protocollen gaat het om zaken als reservering, stellen van gezondheidsvragen en het aanwijzen van plaatsen.

Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geeft de routekaart de mogelijkheid om in de fase ‘zeer ernstig’ maximaal 10% van deze zitplaatsen te benutten met inachtneming van de voor deze gebouwen geldende protocollen.

De minister en het CIO vragen de kerken uitdrukkelijk om heel terughoudend om te gaan met deze versoepeling, en de grotere kerken om het aantal personen stapsgewijs uit te breiden.

  • De Routekaart voor kerken met een toelichting vindt u hier

Concrete handvatten en handige links

Als Unie-ABC adviseren wij de overheidsmaatregelen zo veel mogelijk te volgen. Verder is het aan de lokale gemeenten om daarbinnen op basis van hun eigen situatie een afweging te maken. Of er verantwoord kleine groepen bij elkaar kunnen komen hangt sterk af van de grootte van het gebouw, de ventilatie, de mogelijkheid om afstand te houden, de kwetsbaarheid van de gemeenteleden en dergelijke factoren.

Predikant als contactberoep

Predikanten vallen onder de regels voor contactberoepen. Daardoor mogen zij bij liturgische handelingen zoals dopen, opdragen, huwelijksinzegening, bevestigen van ambtsdragers en ziekenzalving afwijken van de anderhalvemeterregel. 

Het RIVM geeft in haar ‘generiek kader’ nadere adviezen hoe onder andere organisaties en verenigingen zich aan de overheidsmaatregelen kunnen houden, met daarbij ook extra aandachtspunten voor contactberoepen.

Voor wie wel bij elkaar komt

Het praktisch toepassen van de regels is soms best gecompliceerd. Op basis van bovengenoemd generiek kader van het RIVM hebben we eerder een aantal handvatten op een rijtje gezet voor gemeenten die (weer) bij elkaar komen:

  • Het maximum aantal bezoekers van de dienst is 30 personen, exclusief medewerkers, maar inclusief eventuele kinderen in de kerkzaal.
  • Voor elke andere ruimte in het gebouw geldt opnieuw een maximum van 30 personen, dus ook voor kinder- en jeugdgroepen, waarbij kinderen tot 12 geen afstand hoeven houden, ook niet van de leiding.
  • Als meerdere ruimtes tegelijk worden gebruikt moet het voor het totaal aantal mensen in het gebouw mogelijk blijven om ook in de looproutes, gangen en toiletten anderhalve meter afstand te houden.
  • Ook moet in elke ruimte volgens de richtlijnen worden geventileerd en gelucht.
  • Het houden van Bijbelstudies, jeugdbijeenkomsten en kringavonden valt ook onder het belijden van het geloof, dus hiervoor gelden dezelfde regels als voor een religieuze bijeenkomst op zondag. Het heeft de voorkeur deze activiteiten in het kerkgebouw te houden, waar voldoende ruimte is om anderhalve meter afstand te houden en waar het evident is dat het om een religieuze activiteit gaat.
  • Voor alle bijeenkomsten blijft verder de regel van kracht dat aanwezigen die niet tot een huishouden behoren anderhalve meter afstand van elkaar dienen te houden. 
  • Alle basisregels met betrekking tot hygiëne en 'wat te doen bij gezondheidsklachten' blijven uiteraard voor iedereen gelden.
  • Op 1 oktober 2020 hebben secretarissen van Unie- en ABC-gemeenten een voorbeeldprotocol ontvangen over 'wat te doen bij besmettingen in de gemeente'. 
  • Voor een uitvaartplechtigheid geldt een maximum van 100 personen, voor zover daarbij de anderhalve meter afstand in acht kan worden genomen.

Ondanks de afspraken die het CIO met de minister heeft gemaakt, blijft gelden dat kerken vrijwillig aan de maatregelen meewerken. Unie-ABC adviseert, zoals gezegd, om de richtlijnen over te nemen, maar tegelijk is de situatie qua locatie, omvang van de gemeente en dergelijke voor elke gemeente verschillend. Wij raden aan om bij twijfel zoveel mogelijk in de geest van de overheidsregels te handelen. 

Overzicht van relevante websites

Tot slot zetten we een aantal webpagina's op een rij waar u zelf informatie kunt verzamelen die voor u van toepassing is: