Skip to main content

Corona-update: routekaart voor kerken

Nieuws

23 maart 2021

Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO), waar ook Unie-ABC in vertegenwoordigd is, heeft een 'Routekaart voor kerken' vastgesteld die aansluit bij de COVID-routekaart van de overheid.

Deze routekaart is bedoeld als handreiking aan de kerken, hoe om te gaan met de erediensten en andere kerkelijke activiteiten in de verschillende fasen van de coronapandemie. Daarbij biedt deze ook perspectief: wanneer het in de komende tijd tot een afschaling van maatregelen kan komen, is per fase aangegeven welke mogelijkheden er zijn.

De kaart bestaat uit kolommen per fase: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig (‘zeer ernstig met verzwaring’ betekent lockdown) en een toelichting. Tekst en toelichting vormen één geheel met de routekaart.

De overheid geeft op haar website aan welke fase van toepassing is. Op dit moment geldt in het hele land een lockdown (fase ‘zeer ernstig met verzwaring’). Dit betekent dus dat de publicatie van deze routekaart geen wijziging brengt in de maatregelen en adviezen die op dit moment van toepassing zijn.

Tot slot adviseert het CIO nadrukkelijk de in de routekaart beschreven maatregelen altijd te overwegen in het geheel van basisregels (afstand houden, handen wassen en dergelijke) en in relatie tot de concrete activiteit en/of de locatie waar deze activiteit plaatsvindt.

  • U vindt de routekaart met toelichting hier.