Skip to main content

Samen nadenken over de toekomst

Nieuws

19 maart 2021

Donderdag 18 maart ontmoette het Unie-ABC-bestuur online afgevaardigden van zo'n vijftien gemeenten uit alle regio's om met hen te bespreken welke verwachtingen zij hebben van het kerkgenootschap: welke behoeften in ondersteuning zijn er en waar zouden de prioriteiten moeten liggen? Dat leidde tot zinvolle gesprekken over onze gezamenlijke toekomst.

Via de regiocoördinatoren waren in elke regio enkele gemeenten benaderd om een avond met het bestuur mee te denken: grote en kleinere gemeenten, van baptisten- en CAMA-signatuur. Na een korte opening door Algemeen Secretaris Albrecht Boerrigter, zette bestuurslid Hans Ottens het doel van de avond uiteen. Hij lichtte toe dat het nieuwe bestuur, dat in december is aangetreden, zich heeft gebogen over de vraag hoe de organisatie de aangesloten gemeenten kan ondersteunen in het verlangen naar eenheid (Johannes 17 en bij het doel van de verspreiding van het Evangelie (Matteus 28). Over de resultaten hiervan bogen de deelnemers zich in kleine groepjes. Ook konden de aanwezigen via een digitale enquête onder meer de prioriteiten aangeven van wat het kerkgenootschap te bieden heeft.

21 03 Avond bestuur gemeenten05Prioriteiten en behoeften

Daarbij bleek onder meer dat gemeenten graag naar de organisatie kijken als het gaat om praktische ondersteuning, waaronder salarisadviezen en -administratie, de ANBI-regeling en - zoals nu actueel: corona-adviezen voor de kerken. Ook het onderwijs van voorgangers en de ondersteuning van kerkleiders en kerkenraden scoorden hoog. Verder kwam in verschillende groepjes de uitwisseling van ideeën en materialen tussen gemeenten onderling aan de orde: om van elkaar te leren en niet ieder apart het wiel uit te hoeven vinden. 

Afgesproken is dat de meningen en suggesties door het bestuur worden meegenomen en zullen worden verwerkt in de plannen voor de toekomst. Te zijner tijd zullen die op een Algemene Ledenvergadering aan alle gemeenten worden voorgelegd.

Gerdien Karssen
Communicatiemedewerker Unie-ABC