Skip to main content

VU en IBTSC stellen nieuwe leerstoel in

Nieuws

05 maart 2021

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft per 1 maart de Amerikaan David Gushee benoemd tot hoogleraar op de nieuwe bijzondere leerstoel Christelijk-Sociale Ethiek aan de Faculteit Religie en Theologie. Deze leerstoel is ingesteld in samenwerking met het International Baptist Theological Study Centre (IBTSC) dat gevestigd is in het Baptist House in Amsterdam.

"Dit is voor beide partners een belangrijke stap, want het opent nieuwe mogelijkheden op het gebied van promotiebegeleiding en onderzoek", zegt Mike Pears, directeur van het IBTSC . "Als leerstoelhouder zal David nauw samenwerken met onze gemeenschap om onderzoeksmogelijkheden in de christelijk-sociale ethiek te ontwikkelen, specifiek binnen de regio van de European Baptist Federation (EBF)."

Baptist

Christelijke ethiek is al jaren een integraal onderdeel van de agenda van IBTSC en is nauw verbonden met belangrijke figuren in de academische wereld zoals James Wm McClendon, Jr, Glen Stassen en Parush Parushev. "Als baptist en vooraanstaande wetenschapper in het veld en met wereldwijde erkenning past David Gushee perfect bij deze lange traditie, en we verwachten dat zijn betrokkenheid belangrijk onderzoek zal stimuleren en vruchtbare gesprekken op gang zal brengen."

David Gushee is een alom gerespecteerde wetenschapper die zowel op academisch als op publiek niveau heeft gepubliceerd over ethische kwesties die relevant zijn voor de hedendaagse samenleving. De onderwerpen die hij bestudeert zijn bijvoorbeeld genocide, armoede, menselijke waardigheid, seksualiteit en gender, oorlog en vredestichting, en christelijk discipelschap.

Reacties

De nieuwe leerstoel maakt deel uit van de facultaire afdeling Overtuigingen & Praktijken en richt zich op de begeleiding van promovendi. Naast zijn werk als nieuwe professor in Amsterdam, zet Gushee zijn werk voort voor Mercer University, Atlanta (GA). VU-hoogleraar Gijsbert van den Brink (hoofd Beliefs & Practices), is enthousiast over de aanstelling van Gushee aan de VU: “Gushee is een leidende stem in veel maatschappelijke discussies over gevoelige morele kwesties. Zijn werk wordt alom gerespecteerd, zoals blijkt uit zijn vroegere voorzitterschap van grootschalige academische genootschappen als de American Academy of Religion (AAR) en de Society of Christian Ethics (SCE). Zijn invloed reikt tot ver buiten de VS. Bovendien is de aanwezigheid van Gushee aan de VU een echte troef, aangezien het een ietwat verwaarloosd veld op onze afdeling een boost zal geven - een veld dat op het kruispunt staat van veel cruciale hedendaagse debatten. ”

VU-hoogleraar en decaan van de faculteit Ruard Ganzevoort is ook zeer verheugd: “Gushee's werk toont niet alleen onze kernwaarden in het combineren van academische excellentie, maatschappelijke relevantie en geestelijke betrokkenheid, hij belichaamt ook onze zeer gewaardeerde samenwerking met het International Baptist Theological Study Centre. " 

Gushee zelf zegt: “Het is spannend om lid te worden van de zeer vooraanstaande Faculteit Religie en Theologie aan de VU, en om mijn betrokkenheid bij het International Baptist Theological Study Centre te verdiepen. Ik kijk uit naar de kans om getalenteerde sociaal-ethische doctoraatsstudenten van over de hele wereld te begeleiden en deel te nemen aan belangrijke gesprekken over sociaal-ethische uitdagingen in Europa en daarbuiten. "