Skip to main content

Corona: Adviezen voor kerk onveranderd

Nieuws

05 maart 2021

De kleine versoepelingen die door de overheid zijn doorgevoerd op het gebied van onder meer scholen en winkels doen de vraag rijzen of er voor de kerken alweer wat meer kan. Veel gemeenten bieden hun diensten nog steeds online aan, sommige gaan inmiddels open voor groepen tot dertig personen of overwegen dat.

Advies voor kerken onveranderd

Het advies voor kerken (ook in overleg met het CIO, het interkerkelijk contact in overheidszaken) is al een tijdje onveranderd: diensten zoveel mogelijk digitaal, en voor wie wel bij elkaar komt een maximum van dertig personen, een vaste zitplaats voor de aanwezigen, dragen van mondkapjes en niet zingen.

Als Unie-ABC adviseren wij de overheidsmaatregelen zo veel mogelijk te volgen. Verder is het aan de lokale gemeenten om daarbinnen op basis van hun eigen situatie een afweging te maken. Of er verantwoord kleine groepen bij elkaar kunnen komen hangt sterk af van de grootte van het gebouw, de ventilatie, de mogelijkheid om afstand te houden, de kwetsbaarheid van de gemeenteleden en dergelijke factoren.

Predikant als contactberoep

Predikanten vallen onder de regels voor contactberoepen. Daardoor mogen zij bij liturgische handelingen zoals dopen, opdragen, huwelijksinzegening, bevestigen van ambtsdragers en ziekenzalving afwijken van de anderhalvemeterregel. 

Voor de avondklok geldt eveneens een uitzondering voor voorgangers met een werkgevers- en een eigen verklaring waaruit blijkt dat zij voor dringende zaken buiten zijn. U leest er hier meer over.

Het RIVM geeft in haar ‘generiek kader’ nadere adviezen hoe onder andere organisaties en verenigingen zich aan de overheidsmaatregelen kunnen houden, met daarbij ook extra aandachtspunten voor contactberoepen.

Voor wie wel bij elkaar komt

Het praktisch toepassen van de regels is soms best gecompliceerd. Op basis van bovengenoemd generiek kader van het RIVM hebben we eerder een aantal handvatten op een rijtje gezet voor gemeenten die wel (weer) bij elkaar komen:

  • Het maximum aantal bezoekers van de dienst is 30 personen, exclusief medewerkers, maar inclusief eventuele kinderen in de kerkzaal.
  • Voor elke andere ruimte in het gebouw geldt opnieuw een maximum van 30 personen, dus ook voor kinder- en jeugdgroepen, waarbij kinderen tot 12 geen afstand hoeven houden, ook niet van de leiding.
  • Als meerdere ruimtes tegelijk worden gebruikt moet het voor het totaal aantal mensen in het gebouw mogelijk blijven om ook in de looproutes, gangen en toiletten anderhalve meter afstand te houden.
  • Ook moet in elke ruimte volgens de richtlijnen worden geventileerd en gelucht.
  • Het houden van Bijbelstudies, jeugdbijeenkomsten en kringavonden valt ook onder het belijden van het geloof, dus hiervoor gelden dezelfde regels als voor een religieuze bijeenkomst op zondag. Het heeft de voorkeur deze activiteiten in het kerkgebouw te houden, waar voldoende ruimte is om anderhalve meter afstand te houden en waar het evident is dat het om een religieuze activiteit gaat.
  • Voor alle bijeenkomsten blijft verder de regel van kracht dat aanwezigen die niet tot een huishouden behoren anderhalve meter afstand van elkaar dienen te houden. 
  • Alle basisregels met betrekking tot hygiëne en 'wat te doen bij gezondheidsklachten' blijven uiteraard voor iedereen gelden.
  • Op 1 oktober 2020 hebben secretarissen van Unie- en ABC-gemeenten een voorbeeldprotocol ontvangen over 'wat te doen bij besmettingen in de gemeente'. 
  • Voor een uitvaartplechtigheid geldt een maximum van 50 personen, voor zover daarbij de anderhalve meter afstand in acht kan worden genomen.

Ondanks de afspraken die het CIO met de minister heeft gemaakt, blijft gelden dat kerken vrijwillig aan de maatregelen meewerken. Unie-ABC adviseert, zoals gezegd, om de richtlijnen over te nemen, maar tegelijk is de situatie qua locatie, omvang van de gemeente en dergelijke voor elke gemeente verschillend. Wij raden aan om bij twijfel zoveel mogelijk in de geest van de overheidsregels te handelen. 

Overzicht van relevante websites

Tot slot zetten we een aantal webpagina's op een rij waar u zelf informatie kunt verzamelen die voor u van toepassing is: