Skip to main content

Terugkijken op Bapisten.nu en BijEen

Nieuws

02 maart 2021

In november 2020 verscheen de laatste uitgave van het Unie-ABC-magazine BijEen. Dit blad verscheen drie keer en stond in het teken van kennismaking tussen Unie en ABC, in de aanloop naar de fusie. Onno Visser en Erik Roest maakten onderdeel uit van de redactie en ook van die van haar voorloper, het Unie-magazine Baptisten.nu waar zij zich jarenlang voor inzetten. Ze kijken samen terug.

 Erik en Onno

Hoe zijn jullie in de redactie terechtgekomen?

Erik: In 2006 werd De Christen opgeheven en werd een nieuw kwartaalblad gestart: Baptisten.nu. Een van de redactieleden, Rob Bosveld, zat bij mij in de gemeente en was op zoek naar mensen die verhalen wilden maken voor het nieuwe magazine. Omdat ‘mensen ontmoeten’ en ‘schrijven’ de dingen zijn die ik leuk vind, wilde ik me er graag voor inzetten. We werden een goed team, met onder anderen de toenmalige eindredacteur Janna Schmaal, die jarenlang een essentiële rol speelde bij het vinden van mensen en gemeenten bij de onderwerpen die we wilden behandelen – ze was in dat opzicht echt een wandelende encyclopedie!

Onno: Ik zag in het najaarsnummer van 2012 een vacature voor hoofdredacteur. Ik was de enige sollicitant, maar moest wel een hele procedure doorlopen, met onder meer een stemming door alle Unie-gemeenten. Ik heb ook een half jaar meegelopen met Erik van Duyl, die als hoofdredacteur ging stoppen. Vanaf september 2013 nam ik het over. Ik bracht wel mijn eigen ideeën mee: zo zag ik het blad niet zozeer als ‘luis in de pels’ van de Unie, maar juist als verbindend element. Ook vond ik dat de uitstraling en vormgeving een update konden gebruiken en wilde ik meer lijn in een uitgave als geheel.

Overzicht magazines2Hoe ging dat proces?

Erik: Onno kwam met de nodige kritiek binnen; dat zorgde voor een lastige start. Maar al snel gingen we elkaar waarderen en werd de samenwerking goed. Na De Christen hadden we al een stap voorwaarts gemaakt en Onno heeft een belangrijke rol gespeeld om nog verder vooruit te komen.

Onno: Achteraf heb ik me gerealiseerd dat ik te hard van stapel ben gelopen, te zelfstandig en te voortvarend. Daar heb ik echt van geleerd: om mee te bewegen met een bestaand team waar je in binnenkomt in plaats van meteen te willen veranderen, om voort te bouwen op wat er al is. Ik was trouwens wel meteen enthousiast over de kwaliteit van het team.

Hoe kijken jullie op de afgelopen jaren terug?

Erik: Ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Ik kijk terug op vele mooie, inspirerende ontmoetingen in het hele land – van Brunssum-Treebeek tot Delfzijl en van Spijkenisse tot Doetinchem. Of het nou ging om een ‘gemeente in beeld’ of een persoonlijk verhaal, ik vond het ontzettend leuk en waardevol te horen hoe mensen dingen beleven en waarom ze dingen doen. Daarbij probeerde ik ook onbevangen te zijn, zonder vooroordelen: als je er open voor staat dat mensen dingen anders kunnen bekijken dan jij en daar ook hun verhaal bij hebben, kan er verbinding tot stand komen.

Onno: Dat herken ik: dat je de mens die je interviewt in zijn waarde wilt laten en als een volwaardig deel van het geheel wilt neerzetten. Soms kregen we boze reacties omdat we een specifiek iemand aan het woord hadden gelaten. Dat vond ik jammer, want we proberen toch allemaal achter Jezus aan te gaan, al kun je soms op punten van mening verschillen.

Welke verhalen zijn jullie bijgebleven?

Erik: Tientallen mensen hebben indruk op me gemaakt met hun verhaal, met de manier waarop ze in het leven stonden! Daarnaast heb ik met sommige mensen meerdere keren gesproken, zoals met Ronald van den Oever over jeugdwerk in de gemeenten en met Oeds Blok en Sibbele Meindertsma over pioniersprojecten binnen de Unie. Echt boeiende gesprekken, waarbij je door de tijd ook ontwikkelingen kon opmerken.

Onno: Ik herinner me ook heel veel bijzondere verhalen en mooie dingen die mensen hebben gezegd. Verder heb ik de gesprekken met Teun van der Leer, oud-rector van het Seminarium, altijd erg inspirerend gevonden.

De Baptisten.nu werd in 2019 vervangen door enkele nummers van BijEen. Hoe was dat?

Erik: Het leuke van het eerste nummer vond ik dat we allerlei initiatieven in beeld brachten die ook voor andere gemeenten interessant konden zijn. Dat wens ik onze geloofsgemeenschap toe: dat we niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden, maar dat we elkaar juist met onze ideeën ervaringen vooruit helpen.

Onno: BijEen was vanwege het fusietraject nog meer op verbinding gericht dan Baptisten.nu. Dat aspect sprak me erg aan. Naar elkaar luisteren en ons aan elkaar verbinden, die twee dingen waren voor mij de kern in de afgelopen jaren.

Afbeeldingen in de strook rechts: een De Christen (2002), de eerste Baptisten.nu (2006), de laatste Baptisten.nu (2018) en de eerste BijEen (2019).

1e editie De Christen 15 januari 1882Over De Christen, Baptisten.nu en BijEen
Nadat in 1881 de Nederlandse baptisten zich verenigden in de ‘Unie van Gemeenten van Gedoopte Christenen’ ontstond er ook een baptistenblad, De Christen genaamd, dat aanvankelijk wekelijks verscheen en later een maandblad werd. In 2006 werd dit magazine opgevolgd door de Baptisten.nu, die qua naam, vormgeving en opzet een moderniseringsslag maakte ten opzichte van haar voorganger. Het kwam tot 2019 vier keer per jaar uit. In het kader van de fusie van de Unie met ABC Gemeenten verscheen daarna nog drie keer het blad BijEen, dat in het teken stond van kennismaking en dat in beide geloofsgemeenschappen werd verspreid.

Op de foto: de allereerste uitgave van De Christen, 15 januari 1882

Gerdien Karssen
Communicatiemedewerker Unie-ABC