Skip to main content

Noodklok geluid voor jongeren

Nieuws

19 februari 2021

Vorige week verscheen een oproep aan de kerken van Bram van Rebergen, directeur van Youth For Christ Nederland. Hierin luidt hij de noodklok voor kwetsbare jongeren in de samenleving en in de kerk in deze tijd van coronabeperkingen. Juist nu kan/moet de gemeente veel voor jongeren betekenen!

'Onze jongerenwerkers horen steeds meer verhalen van jongeren die rondlopen met gedachten over zelfdoding. Ook zien we dat uitzichtloosheid ervoor kan zorgen dat jongeren in al hun kwetsbaarheid vatbaar worden voor destructief en gewelddadig gedrag.’

Deze brief staat in de lijn van eerdere oproepen voor jongeren in de samenleving vanuit de regering en vanuit deskundigen. Vanaf mei 2020 verschenen er publicaties waarin er een groot risico werd gesignaleerd voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Er verschenen diverse berichten over de toenemende psychische problemen onder jongeren in Nederland. Hetzelfde constateerde wij ook in De Jeugdtrends 2021 die in januari werd gepubliceerd. Het is vaak niet zichtbaar en juist daarom belangrijk om hier vroegtijdig op te reageren.

Versterkende factoren

21 02 Jeugd2Ook tijdens de intervisie met jeugdwerkers uit onze gemeenten wordt dit beeld bevestigd. Dit wordt ook nog eens versterkt door:

  • Jeugdleiders die zelf moeite hebben om aan te sluiten bij de gemeente en bij de jongeren.
  • Jongeren die al moeite hadden om betrokken te blijven bij de kerk haken helemaal af.
  • Jongeren die niet worden aangesproken door online vormen van gemeente zijn.

Zo komt de verantwoordelijkheid voor onze jongeren in de gemeente vaak neer op minder schouders en dreigen jongeren nog meer buiten beeld te raken. De noodklok is op zijn plaats!

Gelukkig zorgt onze Heer voor zijn gemeente en gelukkig ontvangen wij van Hem de liefde, talenten en goederen om onze jongeren hierin bij te staan!

Hart en kerkdeuren openen

Bram Rebergen pleit voor ‘het openen dan de deuren van elke lokale kerk, extra zorg en oog te hebben voor jonge mensen die gebukt gaan onder spanning, stress en depressie.’

21 02 Jeugd3Allereerst: open je hart en kerkdeuren voor jongeren! Heb oog voor de jongeren en luister naar hun verhaal. Wees bemoedigend en leg de nadruk op ontspanning en waardering, want er komt al veel op hen af. Hieronder vind je diverse werkvormen via de linkjes. Veel van de werkvormen zijn voor jong en oud, voor in de gemeente en voor thuis.

En… vergeet de ouders niet. Veel van de ouders moeten zelf al veel schakelen met veranderende werkzaamheden en als er daarnaast ook veel van hen wordt gevraagd bij de nieuwe ritmes van de online lessen, komt er best veel op hen af. De thuissfeer kan dan behoorlijk onder druk komen. Misschien een idee om online oudergesprekken aan te bieden waar met elkaar kan worden uitgewisseld, gebeden om elkaar zo tot ondersteuning te kunnen zijn.

Werkvormen coronaproof:

  • LEF heeft onlangs aandacht gevraagd voor het bij elkaar komen in kleine groepen en heeft daarvoor iets geschreven over triades waarin wordt gedeeld en wordt gebeden. Bekijk het hier.
  • Innov8 van Missie Nederland heeft een pagina met voorstellen gekoppeld aan de aandachtpunten van Growing Young. Lees het hier.
  • Youth for Christ: Voor een kleine bijdrage kun je diverse werkvormen downloaden op de site van Youth For Christ. Dat kan hier.
  • Young & Holy: Met een abonnement op ‘Het Geloofsgesprek’ (52 euro) krijg je elke week zeer actuele gespreksvragen voor een geloofsgesprek met jongeren. Zeer populair bij onze jeugdleiders. Lees hier meer.
  • Jong Protestant heeft deze week naast een protocol ook veel nieuwe ideeën en werkvormen (Jeugdwerk To Go) gepresenteerd die ons kunnen inspireren. Ga naar Jeugdwerk To Go.

Ronald van den Oever,
Adviseur jeugdwerk Unie-ABC