Skip to main content

Leerplatform: aan de slag in het noordoosten

Nieuws

12 februari 2021

Via het Leerplatform biedt Unie-ABC toerusting aan oudsten van gemeenten, met als doel de gemeenten te helpen in de missie van God. Peter Koobs vertelt over de ervaringen in Noordoost-Nederland.

Nu elke gemeente in een regio verbonden is met omliggende gemeenten, kan er samen online geleerd worden. Graag wil ik als regiocoördinator iets delen over het proces in het noordoosten van ons land. Daar zijn drie regio’s, te weten: Groningen, Midden-Drenthe en Zuidoost-Drenthe. Bij de lancering van het ‘online samen leren’ zijn de raden van de betreffende regio’s uitgenodigd om hen te enthousiasmeren over het leerproces en de enorme mogelijkheden van dit nieuwe platform. Per regio is hier verschillend op gereageerd. Met name omdat het nog onwennig is om als regio te functioneren en ook omdat toerusting niet overal in onze gemeentecultuur verweven is.

Sámen leren

Deze ontmoetingen waren hoopvol en de nieuwsgierigheid was gewekt. De dringende vraag werd meegegeven om oudsten aan te melden om samen online te leren. In het bijzonder hen die als nieuwe oudste zijn of haar bediening is gestart. Dit heeft geresulteerd in twee groepjes; een groepje Groningen en een groepje samengesteld uit de beide regio’s in Drenthe.

Het onderdeel ‘samen’ is erg belangrijk in de verbindende uitwerking in de regio’s. Je kent elkaar bij naam en weet iets van ieders geloofsreis en het maakt dat je meer betrokken bent bij elkaars gemeente. Helaas kunnen we elkaar op dit moment door corona niet live ontmoeten. Gelukkig zijn we al gewend digitaal te communiceren en dit helpt in een digitale leeromgeving.

We merken dat we nog aan het begin staan van een nieuw proces. Enthousiasme ‘lekt’ makkelijk weg bij kerkleiders in de uitdaging die corona heet. Het inzicht moet groeien dat juist vanwege toenemende uitdagingen toerusting helpt om te komen tot nieuwe mogelijkheden. Ook al zijn dit kleine stapjes.

Optimisme en geloof

We hebben in onze regio’s afgesproken dat we zelfstandig een module doornemen en dit achteraf gezamenlijk online bespreken. Hierdoor zien we elkaar, delen we iets van onszelf, en leren we samen vanuit praktijkvoorbeelden uit de eigen gemeenten.

Ik ben blij met goede reacties die ik ontvang over de inhoud van de toerusting. En ik moet zeggen dat ik iedere keer na een ontmoeting ervaar dat er optimisme en geloof is over ieders toewijding aan de bediening en dat er liefde is voor Christus en Zijn gemeente.

Mijn vraag is om te bidden voor de oudsten van de gemeente en ze de ruimte te gunnen om mee te doen in dit ‘samen online leren’.

Groet en zegen,
Peter Koobs, regiocoördinator