Skip to main content

Eerste ervaringen met Leerplatform oudsten

Nieuws

19 januari 2021

Na de enthousiast lancering van het Leerplatform op 5 november zijn 79 oudsten actief begonnen in het digitaal leerplatform. Het is de eerste groep, dus soms is het nog even zoeken hoe het werkt, ook voor de regiocoördinatoren, maar ondertussen hebben mensen al veel geleerd en zijn er mooie ontmoetingen geweest via Zoom met deelnemers binnen een regio. Dit zorgt weer voor een stuk verbinding onderling.

Graag wil ik een ervaring die we ontvingen van een deelneemster met Module B hier delen (met haar toestemming):

“Ik vond het leerzaam en een opfrisser om aan de hand van het overzicht van Covey over urgentie en belangrijkheid een oefening te doen met betrekking tot raadszaken.

Voor de onderdelen rond jeugd heb ik grote interesse, omdat wij een op een herijkingspunt zitten. Volgende week een vergadering waar de (betrokkenheid van) de jeugd bij diensten weer aan de orde zal komen. Het intergeneratieve gemeente zijn riep in eerste instantie even weerstand op omdat ik dacht dat ouderen het kind van de rekening zou worden, maar dat bleek juist HELEMAAL NIET het geval. Dus het onderwerp greep mij. Heb het direct doorgestuurd aan de leiding van His Kids.

Verder over deze module: Het was een inhoudelijk blok waarbij mijn handen gaan jeuken om aan de slag te gaan. Allereerst interne verbetertrajecten en daarna meer oog voor de omgeving (wijk) en jonge kerken in het buitenland.”

Bemoedigend om te zien hoe de informatie vanuit het Leerplatform uitwerkt in de praktijk!

Als ‘bouwteam’ zijn we nu klaar met de Basismodules en gaan we ons richten op het maken van Taak- en Themamodules. Die komen in het voorjaar beschikbaar.

Voor wie dit jaar als nieuwe oudste in de gemeente start: na de zomer, zo rond 1 oktober, starten we een nieuwe ronde met het Leerplatform. Van harte aanbevolen!

Ingrid de Vries,
vormgever en beheerder Leerplatform