Skip to main content

Jeugdtrends 2021: handvat jeugdwerkers

Nieuws

09 januari 2021

Ook dit jaar zijn er weer jeugdtrends uitgekomen, waarmee christelijke jeugdwerkers ondersteuning krijgt voor hun werk met jongeren. Een samenvatting en de volledige resultaten.

We leven in een samenleving die continu verandert. Dat hebben we het afgelopen jaar heel sterk gemerkt met het coronavirus dat in twee golven over ons heen sloeg. Jongeren ontwikkelen hun ideeën over hun plek in de samenleving aan de hand van de veranderingen die gaande zijn op dit moment. Om de jeugd te blijven bereiken, zullen wij mee moeten bewegen zodat we kunnen blijven aansluiten en zo mogelijk ook in gesprek kunnen blijven kunnen over de interpretatie van deze gebeurtenissen, waar we ons met elkaar in bevinden.

Daarom stellen wij elk jaar de jeugdtrends vast die wij waarnemen op het gebied van maatschappij, relaties en geloof. We kijken vooruit welke kansen deze trends ons bieden om contact te maken en te houden met jongeren. Hiermee hopen wij iedereen die met jonge mensen optrekt te inspireren voor het nieuwe jaar.

Deze trends hebben we vastgelegd na gesprekken met verschillende deskundigen en vertegenwoordigers binnen het kerkelijk jeugdwerk. Daarna hebben we feedback van jongeren zelf gevraagd en dit verwerkt tot de jeugdtrends 2021. Zo hebben we een momentopname gemaakt van de leefwereld van jongeren die opgegroeid zijn in de kerk.

Effecten van corona

Dit jaar draaien de jeugdtrends hoofdzakelijk om het effect van de coronamaatregelen. We zullen nog meer tijd nodig hebben om de ingrijpende gevolgen en het effect hiervan op jongeren te kunnen peilen. Op dit moment zien we dat jongeren minder offline contact hebben met mensen en meer online actief zijn. We zien en horen dat jongeren meer dan voorheen tekortkomen aan bevestiging in wie ze mogen zijn, tekortkomen in het gevoel dat ze erbij horen en tekortkomen in het besef dat ze van betekenis zijn in sociale verbanden als school, opleiding, vrienden en kerk. Veel jongeren vinden het moeilijk om gemotiveerd te blijven aanhaken bij deze sociale verbanden. Dit maakt ze eenzamer dan ooit. Daarnaast worstelen jongeren met gevoelens van verdeeldheid, teleurstelling en machteloosheid. Onvrede en verzet worden afgewisseld door begrip en aanpassing. En dit laat sporen na, waar eenzaamheid nu een opvallend kenmerk is.

Eenzaamheid bestrijden

Om hun eenzaamheid te bestrijden, delen wij deze tips: 

  • maak verbinding, kom samen in kleine groepjes
  • maak online contact, ontmoet elkaar op een ontspannen manier
  • bestrijd verdeeldheid, help balans te vinden
  • geef hoop, laat zien wie God is en wat vertrouwen op Hem van dag tot dag betekent

Begrip en creativiteit

Deze tijd vraagt om veel inlevingsvermogen en begrip met betrekking tot jongeren, naast ook veel creativiteit om toch met elkaar de verbinding te zoeken en de ontspanning die zo hoognodig is. Eerlijk zijn over je eigen worsteling en gemis, maar ook over je eigen hoop en steun kan zorgen voor aansluiting en inspiratie bij de jongeren.

De Bijbel staat vol beloften van God. Hij is te vertrouwen en Hij laat de wereld niet los, Hij laat de jongeren niet los. Hij heeft hun geluk voor ogen. Lees in deze tijd vol veranderingen en aanpassingen regelmatig samen over Gods beloften en moedig elkaar aan in dit vertrouwen.

  • Lees hier de Jeugdtrends 2021

Ronald van den Oever
Namens het Team Jeugdtrends 2021