Skip to main content

Zorgen rond gezondheid Aisha Oosterloo

Zending

28 mei 2024

Het Thuisfront Comité van Hans en Aisha Oosterloo (Sierra Leone) heeft bericht gekregen over de zorgelijke gezondheidssituatie van Aisha. Graag vragen wij uw gebed voor de situatie.

Van het Thuisfront Comité:

We hebben weer nieuws ontvangen van Aisha en Hans Oosterloo in Sierra Leone. Na een rustige periode van herstel na de zware operatie in juni 2023 zijn er weer nieuwe zorgen rond Aisha’s gezondheid. Op dezelfde plaats is een kwaadaardige cyste ontdekt. Ze krijgt alweer chemotherapie en er is ook immunotherapie geadviseerd. De mogelijke effectiviteit van de immunotherapie wordt nog nader met Aisha en Hans besproken, evenals de kosten.

Overigens willen we graag opmerken dat Hans en Aisha destijds als Unie-zendelingen met pensioen zijn gegaan, maar in Sierra Leone wel aan het werk zijn gebleven. Zij bieden bijvoorbeeld hulp aan weduwen die in dat land doorgaans in armoede leven. Als Arnhemse gemeenten ondersteunen wij hen ook financieel met bijdragen voor Aisha’s sociaal fonds. 

Graag delen we met jullie allen uit hun laatste brief.

Met hartelijke groeten,
namens de TFC,

Erika Oosterkamp-Fromm (Baptistengemeente Arnhem-Centrum)

Uit de brief van Hans en Aisha op 17 mei:

“We willen jullie even laten weten hoe het ermee gaat. Nog veel is onduidelijk, maar we vertrouwen op God en geloven dat Hij de weg weet, ons leiden zal, als Great Physician, en de juiste dingen op de juiste tijd zal laten plaatsvinden.

We moeten nu iedere twee weken naar Freetown, naar de specialist in het Freetown International Hospital (zie o.a. het account op facebook).

"We hebben wel een wonder nodig"

Op 30 april is Aisha begonnen met de eerste chemo van twee weken. Tijdens het tweede bezoek, 15 mei, is de dosis van de chemo iets verhoogd. De eerste weken heeft Aisha uitstekend doorstaan. Er is natuurlijk heel wat stress, vooral vanwege het feit dat de eerste keer vorig jaar zo traumatisch was… Maar nu is het weer veel zwaarder, na de verhoogde dosis. De dokter hoopt dat de cyste die ze in haar lichaam heeft op deze manier zal krimpen en dat daardoor later de operatie eenvoudiger zal zijn (of zelfs vermeden kan worden, dat laatste hopen we met Gods hulp te kunnen bereiken). De professor van de University of Cairo, die we via videolink consulteren, was niet zo optimistisch. Maar God kan wonderen doen. We hebben wel een wonder nodig.

Ook zijn er andere medicijnen nodig voor de immunotherapie, die is heel erg duur. De kosten van de hele behandeling zijn nu nog moeilijk te schatten. Deze laatste twee bezoeken hebben ons totaal ongeveer 500 euro gekost, maar het belangrijkste chemomedicijn hadden we nog in voorraad van de chemo van vorig jaar.

So far so good

 …. We geven nu ook veel geld uit aan brandstof voor de generator, want Sierra Leone heeft enorme problemen met de elektriciteitsvoorziening, zowel in Freetown als up country. Het gaat economisch heel slecht in het land en dat voorspelt ook politiek niet veel goeds. Benzine en diesel zijn schaars, dus de prijzen zullen naar verwachting omhoog gaan. Daarom proberen mensen nu een voorraad aan te leggen. De regentijd is nu ook begonnen, dus nog meer ellende voor de bevolking. We drinken nu ook alleen nog maar importwater (uit Libanon), omdat onze eigen bron niet meer zo zuiver is; de grondwaterstand is erg laag. Het meeste geld gaat toch zitten in goed voedsel, want zelfs de lokaal geproduceerde landbouwproducten en vruchten zijn in prijs verdubbeld.

Nu, dit lijkt me wel een aardige update, zodat jullie enigszins weten hoe we ervoor staan. We tellen onze zegeningen toch wel. Heel veel hulp van broer en schoonzus in Lunsar en van Fanta in Freetown.

Hartelijke groeten, dank voor jullie gebeden en Gods zegen!

Hans en Aisha