Skip to main content

Twee jaar hulp door en voor baptisten Oekraïne

Zending

23 februari 2024

Op 24 februari is het precies twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Onmiddellijk kwamen baptistenkerken in Oekraïne en omringende landen in actie om vluchtelingen op te vangen. Een opgave van enorme omvang die tot de dag van vandaag duurt. Via ons internationale netwerk, de European Baptist Federation, heeft ook Unie-ABC hieraan bijgedragen: in totaal hebben onze gemeenten ruim 150.000 euro voor deze noodhulp ingezameld. Igor Bandura, vice-president van de Oekraïense Baptisten Unie, reflecteert op twee jaar oorlog.

Militaire én geestelijke strijd

"In de eerste plaats is de oorlog voor ons een geestelijke realiteit. Wanneer militaire correspondenten de situatie aan het front beschrijven, geeft dat accuraat onze dagelijkse gééstelijke strijd weer. We hebben er een concreet beeld bij gekregen als we berichten lezen als: verdedigingstroepen blijven de vijand tegenhouden; zeven vijandelijke aanvallen werden afgeslagen; de vijand deed twintig pogingen om de verdediging te doorbreken; de vijand blijft vanuit het zuiden en westen aandringen...

In 2022 zag het ernaar uit dat we het niet langer dan een paar weken zouden volhouden tegen Rusland, noch emotioneel en fysiek noch defensief. Maar de Heer houdt ons vast en toont ons dagelijks zijn wonderen.

Kerken verwoest én gesticht

Op dit moment telt onze Unie zo’n 1.900 aangesloten gemeenten. Na de grootschalige invasie zijn 332 van onze gemeenten in het oosten en zuiden van ons land nu in bezet gebied. 69 van onze voorgangers zijn daar gebleven om hun gemeente te dienen. Door de oorlog zijn 72 gemeenten uit elkaar gevallen omdat de leden hun woonplaats moesten ontvluchten. Zo’n tien kerkgebouwen zijn door de vijand in beslag genomen, 65 gebouwen zijn gedeeltelijk of volledig verwoest.

Maar er gebeuren ook hele mooie dingen. Tijdens het afgelopen jaar werden meer dan tien nieuwe evangelische/baptistengemeenten binnen onze gemeenschap gevormd en hebbben ongeveer vijftig missionaire groepen op verschillende plaatsen in Oekraïne nieuwe gemeenten gesticht. We hebben 1.850 actieve predikanten in onze gemeenschap. We zijn God dankbaar dat er tijdens de oorlog ongeveer 150 nieuwe ouderlingen zijn ingezegend om in de gemeenten te dienen. Ook zijn er 130 aalmoezeniers ingewijd om de noodzakelijke pastorale zorg te verlenen aan de militairen in de frontlinie en hun families, en aan de families van de overledenen.

24 02 2 jaar oorlog Oekraine 01   24 02 2 jaar oorlog Oekraine 05

24 02 2 jaar oorlog Oekraine 04   24 02 2 jaar oorlog Oekraine 05

24 02 2 jaar oorlog Oekraine 07   24 02 2 jaar oorlog Oekraine 08

Hulpgoederen naar het front

​Door de oorlog dreigt ook voortdurend een humanitaire catastrofe. Daarom is er bij het publiek grote vraag naar sociale hulp voor ontheemden en degenen die hun baan, huis en kostwinners zijn kwijtgeraakt. Het is een groot getuigenis in de samenleving dat de kerk hier al twee jaar in voorziet. En ontheemden en inwoners in de gebieden aan de frontlinies hebben onze hulp nog steeds dringend nodig in de vorm van voedsel, drinkwater, hygiëneproducten en financiën.

Ondanks de dreiging van beschietingen is de populariteit van kinderkampen en kinderdagverblijven aanzienlijk toegenomen. Vrijwilligers uit kerken dienen het leger onvermoeibaar met voedsel en essentiële benodigdheden zoals uitrusting, warmwaterkruiken, loopgraafkaarsen, camouflagenetten, warme sokken, enzovoort. Ze zorgen ook voor hun gezinnen. Daarnaast richten kerken zich ook steeds meer op het bieden van psychologische hulp en allerlei vormen van ondersteuning aan oorlogsveteranen, weduwen, wezen, mensen met verwondingen, verschillende stoornissen en handicaps.

24 02 2 jaar oorlog Oekraine 09   24 02 2 jaar oorlog Oekraine 10

24 02 2 jaar oorlog Oekraine 11   24 02 2 jaar oorlog Oekraine 12

Specifieke mensen en hun verhalen

Nu de evacuaties niet meer zo haastig en chaotisch verlopen als in het begin van de oorlog, raken we steeds meer betrokken bij specifieke mensen, hun verhalen en uitdagingen. De vrouw van een gesneuvelde soldaat, die de kerk hielp repareren. Hongerige oude mensen in een stad in de frontlinie die ontroerend dankbaar zijn voor een pakketje eten en een fles drinkwater. Gevluchte kinderen en tieners die hun eigen omgeving missen, maar zichtbaar tot rust komen tijdens christelijke kampen en kerkelijke evenementen. En nog eens duizenden mensen zijn door Jezus Christus Zelf aangeraakt zijn, door het getuigenis van de liefde en zorg van de kerk. Ze begonnen Gods Woord te lezen, kwamen naar de diensten en besloten de Heer te volgen.

Internationale familie

We danken God met speciale gebeden voor al onze internationale vrienden, partners en biddende supporters. Dankzij hen hebben we als kerken de afgelopen twee jaar veel kunnen betekenen voor de bevolking van Oekraïne. We blijven hoop brengen. 

Het is daarbij onmogelijk om de kracht van de geestelijke ondersteuning van de grote wereldwijde familie van baptistengemeenten te overschatten: de voortdurende gebeden, de ondersteuning in humanitaire hulp en de liefde die wij ervaren inspireren ons steeds opnieuw moed te vatten om door te gaan met onze missie. En we weten: Hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is. Vandaag huilen we en werken we samen. Morgen zullen we ons samen verheugen!" 

Reactie EBF

“Twee jaar lang hebben EBF en de wereldwijde baptistenfamilie geprobeerd onze Oekraïense baptistenzusters en broeders te steunen bij het beantwoorden van de behoeften van hun gemeenschap," zegt Alan Donaldson, Algemeen Secretaris van de EBF. "Wij hebben van hen geleerd hoe belangrijk de christelijke hoop en het vertrouwen in de soevereiniteit van God zijn. Ze hebben ons geïnspireerd in hun benadering van aanbidding en hebben ons aangemoedigd om in de behoeften van onze naasten te voorzien, hoe uitdagend deze ook zijn. Bedankt voor uw financiële en gebedsvolle steun de afgelopen twee jaar. En: 'Laten wij niet moe worden het goede te doen...' (Galaten 6:9)"

  • Lees hier een bericht van december over de concrete hulp die nog wordt gegeven via de EBF