Skip to main content

Ruim 2 ton voor zending en noodhulp in 2023!

Zending

12 januari 2024

Als Unie-ABC-gemeenschap hebben we afgelopen jaar ruim 200.000 euro kunnen afdragen voor zendings- en noodhulpprojecten. Vooral na de aardbevingen in Turkije en Syrië konden we namens de gemeenten een groot bedrag overmaken naar onze partners ter plekke: ruim 118.000 euro. 

Aardbevingen

De noodhulpactie werd begin februari gestart, direct na de aardbevingen waar duizenden mensen bij omkwamen en nog eens vele duizenden gewond raakten en al hun bezittingen verloren. Via onze partners CAMA Zending, European Baptist Federation en Baptist World Alliance werd het geld besteed via lokale CAMA- en baptistenkerken die zorgden voor onder meer noodopvang en voedsel, kleding en water voor ontheemden. Daarnaast ging het professionele Rescue24-team van de Hungarian Baptist Aid naar Turkije om te helpen met het zoeken van slachtoffers. Fantastisch om op deze manier als christenen in het gebied handen en voeten te geven aan de liefde van Christus voor de mensen!

In september startten we een noodhulpactie voor Marokko waar ook een verwoestende aardbeving plaatsvond. Hier konden mensen van het CAMA-team in Fez op heel korte termijn in actie komen. De hulpverlening van de Marokkaanse overheid en van internationale hulporganisaties kwam in het afgelegen gebied moeizaam op gang, maar via CAMA Zending konden we uteindelijk mensen helpen met water en voedsel, babyvoeding, tenten, dekens en kleding. Onze actie leverde ruim 18.000 euro op.

Oekraïne

In 2023 passeerde Oekraïne de 'mijlpaal' van een jaar oorlog. Een jaar eerder zamelden we in onze gemeenten ruim een ton in voor noodhulp ter plekke en opvang van vluchtelingen in omliggende landen. Vanuit verschillende gemeenten kwam ook in 2023 nog bijna 35.000 euro binnen: ook dit wordt besteed aan de opvang van vluchtelingen door baptistengemeenten in omringende landen, want dit gaat nog altijd onverminderd door.

  • Lees hier een update van december 2023.

Projecten van Hoop

23 12 Projecten van Hoop 2024Behalve voor noodhulp zamelen we jaarlijks ook geld in voor onze twaalf 'Projecten van Hoop': dit zijn projecten op het gebied van zending en gemeentestichting. Vorig jaar waren dit onder meer een speelplek voor getraumatiseerde vluchtelingenkinderen uit Syrië, een voedselproject in India, ondersteuning van een gemeentestichter in Turkije én ook in Enschede, en kerkplanting in Cuba. Voor deze projecten kwam ongeveer tussen de 1000 en 3000 euro binnen. Ook voor het werk van de Baptistenunie in Sierra Leone - waar de Unie van Baptistengemeenten van oudsher vele decennia mee verbonden was via onze uniezendelingen Hans en Aisha Oosterloo - kwamen nog bijdragen binnen, die uiteraard naar onze partner daar zijn doorgestuurd. 

Ook in 2024 hebben we twaalf (grotendeels nieuwe) Projecten van Hoop geselecteerd. Het idee is dat onze gemeenten zich het hele jaar aan één project verbinden of bijvoorbeeld elke maand een keer voor 'het project van de maand' collecteren. Doet uw gemeente al mee?

  • Lees er hier meer over. 

Mission Partners

Naast financiële ondersteuning waren er in 2023 ook weer drie nieuwe gemeenten die een partnerschap zijn aangegaan met een gemeente 'ver weg'. Dit noemen we: Mission Partners. Het belangrijkste onderdeel van zo'n partnerschap is de toezegging om elkaar moreel en met gebed te ondersteunen. Daarnaast nemen de Nederlandse gemeenten een deel van de kosten voor hun rekening. Indien mogelijk is er ook uitwisseling door bezoek van hier naar daar en omgekeerd.

  • Lees hier een update over Mission Partners.

Samen getuigen in de wereld

Wat een getuigenis als we zo samen in actie komen voor mensen in moeilijke situaties en voor mensen die het evangelie nog niet hebben gehoord! Omdat we via onze internationale partners vrijwel altijd samenwerken met lokale Baptisten- en CAMA-gemeenten, steunen we zo ook direct onze broeders en zusters om ter plekke hun getuigenis handen en voeten te geven.

Alle gemeenten en individuen die in 2023 voor noodhulp en de projecten hebben gegeven, die mee hebben gebeden, die een partnerschap zijn aangegaan: heel hartelijk dank!