Skip to main content

Drie nieuwe Missionaire Partnerschappen van start

Zending

27 oktober 2023

Het aantal Missionaire Partnerschappen tussen gemeenten in Nederland en gemeenten in landen waar het evangelie schaars is, groeit. Drie nieuwe projecten zijn recent van start gegaan: in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en in de Kaukasus.

Het gaat om gemeente-stichtende projecten door evangelisten uit de eigen regio die de taal en de cultuur kennen. Ze werken allemaal in het kader van een van de internationale netwerken waarmee we als Unie-ABC verbonden zijn: de European Baptist Federation en de Alliance World Fellowship (CAMA). Meestal wordt een partnerschap aangegaan voor vijf jaar. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het soms ook tegenzit. Zo moest een project afgebroken worden toen de evangelist overleed en bij een ander partnerschap verloopt de communicatie moeizaam. Het doet denken aan de ups en downs in Paulus’ bediening, maar net als hij weten we dat het de moeite waard is te volharden!

Wederzijds

Het belangrijkste onderdeel van het partnerschap is de toezegging om elkaar moreel en met gebed te ondersteunen. Daarnaast nemen de Nederlandse gemeenten een deel van de kosten voor hun rekening. Indien mogelijk is er ook uitwisseling door bezoek van hier naar daar en omgekeerd.

  • Lees hier meer over Mission Partners.

Contact opnemen

Foto2Wil je met je gemeente ook deelnemen aan een Missionair Partnerschap? Neem dan contact op met CAMA Zending of met mij persoonlijk. We willen graag helpen bij het vinden van mogelijkheden binnen onze internationale netwerken van gelijkgestemde gemeenten. Het was Jezus’ verlangen dat Zijn evangelie aan alle volken bekend zou worden en daar mogen wij aan meewerken.

Arie Verduijn
Coördinator Mission Partners bij CAMA Zending