Skip to main content

Zelf uit de armoede stappen in Sierra Leone

Zending

14 april 2022

Sierra Leone is een van de armste landen van Afrika. De Baptist Convention Sierra Leone pakt op allerlei manieren de armoede in de eigen gemeenschap aan en stimuleert om in de eigen kerken en gemeenschappen een proces op gang te brengen om samen de schouders te zetten onder de problemen die er spelen. Dit leidt onder meer tot het lokaal starten van scholen, kleine ondernemingen en het oprichten van spaargroepen voor tijden van nood.

Van wanhoop naar trots

Vrouwen en kinderen zijn extra kwetsbaar. Sebatu Lamboi woont met haar drie kinderen in de stad Mayemi Allen. Nadat haar man hen in de steek had gelaten, had ze nauwelijks inkomsten. Met hulp van het project was ze in staat een klein winkeltje te beginnen. Zo kan ze de huur van haar huis betalen, haar kinderen te eten geven en naar school laten gaan. “Ik was wanhopig toen ik alleen achterbleef, maar nu ben ik trots dat ik zelf voor mijn kinderen kan zorgen!”

22 04 Sierra Leone2Als Unie-ABC-gemeenten kunnen we naast onze zustergemeenten staan, zodat zij hun eigen mensen uit de armoede kunnen helpen. In de stad Waterloo loopt een bakkerijproject dat kwetsbare vrouwen een bron van inkomsten bezorgt. Ongeveer tien vrouwen kunnen zo hun gezin voeden. Als met onze hulp het project kan worden uitgebreid, kunnen meer vrouwen meedoen.

Helpt u mee?

Doe mee, samen maken we zo Jezus zichtbaar en helpen we deze mensen uit de armoede. Houd een collecte voor het werk in de gemeenschap van Sierra Leone! Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. ‘Zendingswerk Sierra Leone’.