Skip to main content

Zondag voor de 3 miljard in Steenwijk

Zending

23 maart 2022

CAMA Zending was onlangs te gast in de Baptistengemeente Het Baken in Steenwijk om daar een 'Zondag voor de 3 miljard' te verzorgen. Een terugblik.

"In februari organiseerden we in onze gemeente een Zondag voor de 3 miljard in samenwerking met CAMA Zending. Met de Zondag voor de 3 miljard vraagt CAMA Zending aandacht voor de 3 miljard mensen die nog niet of nauwelijks over Jezus hebben gehoord. Zij hebben niet de kans Hem te leren kennen zoals Hij is en CAMA Zending brengt dit door deze speciale zondag onder de aandacht.

Hans Borghuis sprak aan de hand van Mattheüs 5 en Colossenzen 3 over het thema 'Gods plan en jouw leven'. Want wat is nu precies Gods plan en hoe past jouw en mijn leven daarin? Hans sprak op inspirerende wijze tot de gemeente om ons meer bewust te laten zijn van een ieders plek in het plan van God. We zijn geroepen om het voorbeeld van Christus te volgen en ons hierin te laten leiden door liefde. Door Jezus heeft God laten zien dat Hij een plan met de wereld heeft en dat het Zijn plan is dat velen gered zullen worden. Dat velen Hem zullen kennen en Hem gaan volgen. En wij, hen die Jezus kennen, zijn geroepen om Zijn Licht te verspreiden. Onze opdracht is om Hem bekend te maken. Of dit nu in onze woonplaats gebeurt of verder weg, deze opdracht geldt voor ons allemaal.

Bert van DrogenHans daagde ons uit om hier invulling aan te geven. Je kunt hem ook in jouw gemeente uitnodigen om te delen hoe we gezamenlijk de mensen kunnen bereiken die Jezus niet kennen."

Bert van Drogen, voorganger Baptistengemeente Het Baken Steenwijk

Ook een ‘Zondag voor de 3 miljard’ in uw gemeente? Kijk hier voor meer informatie.