Skip to main content

Project van de maand - Voedselproject India

Zending

18 februari 2022

India staat op nummer 10 van de Ranglijst Christenvervolging. Kom als Unie-ABC-gemeente naast onze broers en zussen staan. Door voor hen te collecteren worden zij geholpen om zelf inkomsten te kunnen genereren. Duurzaam op meerdere manieren. In maart is dit voedselzekerheidsprogramma project van de maand.

Sidda Reddy uit India is 56 jaar. Jarenlang verbouwde ze rijst volgens de traditionele methoden. Met hoge kosten en lage opbrengsten. De kosten om het land te verbouwen nemen alleen maar toe, zonder dat de opbrengsten meestijgen. Sidda moest haar werk bijna opgeven.

Toen zag ze de productie bij haar buren. Zij verbouwden rijst volgens de BLESS methode, onderwezen door de Baptistengemeenten in India. Met minder en beter zaad, natuurlijke mest in plaats van kunstmest en zonder het gebruik van pesticiden. "Ik heb persoonlijk ervaren dat deze manier van werken minder input vraagt en winstgevender is. Vroeger was de opbrengst op mijn land van een hectare slechts 20 tot 30 zakken rijst, maar nu kan ik 40 tot 45 zakken rijst van dezelfde hectare land halen".

22 02 Project India 2De verhalen over hoe God werkt - door de Baptistengemeenten in India - gaan door. Christenen zijn financieel zelfstandiger, lichamelijk gezonder en staan sterker in de maatschappij. De relaties tussen de gemeenschap en de kerk mogen niet worden onderschat. Christenen voelen zich door dit project bemoedigd en gesteund. Zij dragen zorg voor de schepping en worden zelf gesterkt in hun geloof.

Helpt u mee?

Collecteer voor het werk van de Baptistengemeenten in India. BLESS betekent zegen; door dit project te ondersteunen zijn wij samen tot zegen voor onze broers en zussen in moeilijke omstandigheden. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. ‘Voedselzekerheid India’.

Voor meer informatie: Download de Unie-ABC-projecten van hoop 2022

22 02 Project India 3

Dit is een project van de European Baptist Mission International.