Skip to main content

Kerstcollecte of -gift voor zending Unie-ABC?

Zending

13 december 2021

Veel Unie-ABC-gemeenten collecteren in de kerstdiensten voor een speciaal doel. Graag willen we hiervoor de projecten van Unie-ABC onder uw aandacht brengen. Zoals u weet trekken we binnen onze geloofsgemeenschap samen op voor een aantal projecten van gemeentestichting en diaconaat, ver weg en dichterbij. Sommige gemeenten collecteren maandelijks voor het ‘project van de maand’, andere zetten zich in de loop van het jaar in voor één of enkele projecten uit ons projectportfolio.

Waarschijnlijk als gevolg van de coronacrisis en het feit dat gemeenten daardoor lange tijd niet of in kleine samenstelling bijeen konden komen, zijn de bijdragen voor onze projecten dit jaar drastisch lager dan andere jaren. We hopen daarom dat u in uw gemeente (nog eens extra) voor één van onze projecten wilt collecteren. Ook uw particuliere gift is van harte welkom! Zo kunnen we onze broeders en zusters verder weg blijven ondersteunen in het bouwen van Gods Koninkrijk op de plaats waar zij zijn gesteld. Helpt u mee?

Hieronder lichten we enkele projecten uit. Kijk hier voor de informatie van alle twaalf projecten.

Bouwen aan de kerk in Sierra Leone

In Sierra Leone werkt de Baptist Convention Sierra Leone (BCSL) sinds 2015 aan een project dat harten, levens en gemeenschappen verandert. Sierra Leone is een van de armste landen van Afrika. Hoe pak je die armoede aan als generaties lang mensen zich afhankelijk voelen van hulp van buiten?

Sinds 2015 zijn al honderden kerkleiders en getalenteerde jongeren van de BCSL getraind in het mobiliseren van kerk en gemeenschap. Dit is een methode waarbij kerkelijke vrijwilligers leren in hun eigen kerk en gemeenschap een proces op gang te brengen om samen de schouders te zetten onder de problemen die er spelen.

Een van hen is voorganger Felix Sawyer Sesay van de Awesome Praise Baptist Fellowship in een sloppenwijk bij Freetown. Hij en zijn gemeenteleden gaan met eigen middelen een eigen kerkgebouw bouwen. "Dit project heeft onze levens veranderd en laat onze kerk groeien."

Mosterdzaad Zending Midden-Oosten

De afgelopen jaren hebben veel mensen als gevolg van oorlog delen van het Midden-Oosten verlaten. Onder hen zijn verschillende christenen uit CAMA-kerken. Migranten uit CAMA- en andere kerken hebben elkaar in Nederland gevonden rondom de opdracht van Christus om het Evangelie te verkondigen. Zij beschouwen het kennen van Jezus de grootste nood van hun eigen volk. Ja, ze werken aan noodhulp en gerechtigheid, maar bovenal aan de verspreiding van het Evangelie in hun land. Dit doen ze door geld in te zamelen om lokale evangelisten te ondersteunen.

Gemeentestichting Turkije

Een groot deel van het Nieuwe Testament speelt zich af in ‘klein Azië’, het huidige Turkije, waar Paulus tijdens zijn zendingsreizen gemeenten stichtte. Vandaag de dag is van de 80 miljoen inwoners in Turkije slechts zo’n 0,2% christen. De laatste tien jaar zien we echter een bijzondere beweging waarin enkele Turkse evangelische gemeenten zijn begonnen.

Als Unie-ABC ondersteunen wij startende christelijek gemeenten in verschillende plaatsen: in Van, tot voor kort in Ordu en inmiddels in Adana. Met financiële hulp kan een voorganger in deeltijd worden aangesteld. Ook zijn de gemeenten actief met evangelisatie in omliggende steden. Zo verspreidt het evangelie zich opnieuw in ‘klein Azië’.

Uw bijdrage overmaken

Wilt u overwegen om voor een van deze of onze andere projecten een (kerst)collecte te houden in uw gemeente? Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de naam van het project. Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Namens Unie-ABC,
Boudewijn van Schoonhoven, directeur CAMA Zending