Skip to main content

Project van de maand: gemeente in Geitenkamp

Zending

19 november 2021

Dirk Jan en Vera Riphagen zetten zich sinds 2014 in voor de Arnhemse volkswijk Geitenkamp, met als doel een kleine christelijke gemeenschap van mensen uit de buurt te vormen. In december is dit voor Unie-ABC het project van de maand.

Jezus volgen

“Het volgen van Jezus kan op talloze manieren. In deze volkswijk kiezen we ervoor heel lokaal en in het klein nauw betrokken te zijn bij de mensen die ons gegeven zijn,” vertelt het echtpaar. “En zoals zij aan ons, zo zijn wij aan hen gegeven. Werelden smelten steeds meer ineen. Vertrouwen groeit. Het uitleven van het Evangelie, daar is het allemaal om te doen. Onszelf trainen in aandacht: voor Gods wereld, Gods mensen, Gods vrijheid en zijn liefde voor alles wat leeft. Bovenal aandacht voor God de Vader zelf die ons zeer liefheeft. Als kerk mogen we ons uitgedaagd weten Gods Koninkrijk te herkennen op de plek waar we gesteld zijn. En mee te werken door zaadjes van vrede en liefde te zaaien.”

Veerkracht tijdens corona

21 11 Project vd maand Geitenkamp2Dit werd in 2020 extra actueel als gevolg van de corona-epidemie. “We zagen in onze wijk de frustratie, angst en boosheid groeien. We zagen ook moed en trouw aan elkaar. We wonen in een mooie wijk waar veel mensen elkaar zien staan.”

Die kleine, jonge gemeenschap van de buurtkerk ging ook gebukt onder de pandemie. Voor hen die somber waren was het extra zwaar. Mogelijkheden om elkaar te ondersteunen werden moeilijker. “We ervaren Gods leidende en bemoedigende hand die ons de weg wijst en dat helpt om elkaar en Hem vast te houden. We zijn dankbaar voor de veerkracht die we in de jonge gemeenschap zien en bidden dat onze kwetsbaarheid door Gods kracht wordt beschermd.”

In het najaar van 2020 stond de buurtkerk in een reeks vieringen stil bij het persoonlijke gebed. “We leren om dichter bij God te komen, onszelf te uiten, te verwachten. Bidt u mee dat God zichzelf aan ons laat zien en ons Zijn trouw en liefde laat ervaren?

21 11 Project van de maand Geitenkamp3Buurtmoestuin de Vlindertuin

Ook afgelopen jaar is de buurtmoestuin een zegen geweest voor de buurt. Juist ook tijdens de coronaperiode, omdat er veel ruimte is, omdat het buiten is. “Een ontmoetingsplek om fijn positief bezig te zijn, stil te zijn of juist stoom af te blazen. Verschillende buurtbewoners doen mee. Zo is de buurtmoestuin echt van de buurt geworden. We geloven in het smeden van coalities. Coalities tussen (groepen) mensen die het goede zoeken voor de stad en voor de wijk. We gaan dus door omdat we zien dat mensen opbloeien. En dat is wat we hoopten. En ondertussen bidden we dat Gods liefde uit alles mag blijken.”


Financiering van dit project

Het project in Geitenkamp wordt gefinancierd vanuit Unie-ABC, in nauwe samenwerking met enkele omliggende gemeenten. Bidt u mee Dirk Jan en Vera, hun gezin en het werk in de wijk?

Uw bijdrage kunt u overmaken naar rekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptisten o.v.v. ‘Gemeentestichting Geitenkamp’. Hartelijk dank!