Skip to main content

Traumaverwerking voor kinderen in Syrië

Zending

11 juni 2021

Tien jaar oorlog bewerkt zware trauma’s bij volwassenen, maar ook bij kinderen. Help onze partner in Syrië de kinderen te begeleiden om trauma’s te verwerken!

Een zondagsschoolwerkster in Syrië is vol enthousiasme over het project. Ze vertelt van een gezin dat voor het eerst naar de activiteiten van de kerk kwam. Ze deden mee. Hun jongste kind had door de oorlog al jaren niet meer gesproken. Ze zongen liederen voor Jezus, hoorde verhalen over Hem en baden. Opeens ging het kind praten. En praten dat hij deed. Hij hield maar niet op te praten over Jezus. Iedereen vertelde hij over de Redder. In de kerk maar ook op straat en in de buurt.

Het project

Om dergelijke wonderen te zien heeft onze partner drie ‘kindvriendelijke plaatsen’ opgezet. De opvangplekken bieden begeleiding aan in totaal zo’n 600 kinderen tussen de drie en veertien jaar. Er wordt onder meer met behulp van poppenspel, drama, spelletjes en tekenen gewerkt aan traumaverwerking. Daarnaast zijn er activiteiten zoals sport, muziek, bijles en vrij spelen – alles om de kinderen even kind te laten zijn en te werken aan hun sociale en cognitieve ontwikkeling. De verzorgers worden goed opgeleid op onder meer pedagogisch vlak.

Helpt u mee?

Kinderen b 600x400De projectgelden worden onder meer gebruikt voor het trainen van goede coördinatoren en vrijwilligers. Ook is er lesmateriaal en speelgoed nodig. We hopen dit project in 2021 met een bedrag van € 5000,- te kunnen ondersteunen. Helpt u mee?

U kunt uw gift of collecteopbrenst overmaken op bankrekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten. Let op: vermeld daarbij voor dit project als beschrijving ‘Kindvriendelijke plaatsen’. Hartelijk dank!

Dit is een project dat we samen met de Europese Baptisten Federatie en de Libanese Baptisten doen.