Skip to main content

Project van de maand: speelplekken

Zending

01 juni 2021

Elke maand besteedt Unie-ABC aandacht aan een 'Project van Hoop'. In juni is dat het project 'Speelplekken in oorlogsgebied', waarin Syrische kinderen worden geholpen die in vluchtelingenkampen in eigen land of omliggende land wonen.

De afgelopen jaren zijn miljoenen Syriërs vanwege de oorlog naar buurlanden zoals Libanon en Turkije gevlucht; vele anderen zitten in vluchtelingenkampen in eigen land. Voor kinderen betekent dit onder meer dat ze geen gewone kindertijd kunnen beleven, dat ze jaren van hun schooltijd missen en zware trauma’s moeten verwerken. Ook als gezinnen in hun eigen omgeving zijn gebleven of daar zijn teruggekeerd is het leven moeilijk: de wegen zijn vaak onveilig en er is onder meer gebrek aan gekwalificeerde leerkrachten en medische zorg. Sinds enkele jaren ondersteunt Unie-ABC opvangplekken waar kinderen één of meerdere dagen per week bijles krijgen, worden geholpen met traumaverwerking en kunnen spelen.

Het project

Het gaat om drie ‘kindvriendelijke plaatsen’, in de Syrische steden Homs, Damascus en Mhardeh. Onze christelijke partner ter plaatse heeft deze opgezet samen met lokale kerken.

De opvangplekken bieden begeleiding aan in totaal zo’n 600 kinderen tussen de drie en veertien jaar. Er wordt onder meer met behulp van poppenspel, drama, spelletjes en tekenen gewerkt aan traumaverwerking. Daarnaast zijn er activiteiten zoals sport, muziek, bijles en vrij spelen – alles om de kinderen even kind te laten zijn en te werken aan hun sociale en cognitieve ontwikkeling. De verzorgers worden goed opgeleid op onder meer pedagogisch vlak.

In Homs biedt het centrum daarnaast een apart programma voor kinderen met een beperking, zoals het Down-syndroom, autisme, een spierziekte of een posttraumatische stress-stoornis. Zij krijgen onder meer therapie door opgeleide professionals en hulp bij integratie in de samenleving. De therapieën richten zich bijvoorbeeld op taal, gedrag en motoriek.

Gedurende de coronacrisis kunnen de kinderen niet altijd naar de locaties zelf komen – afhankelijk van de ter plaatse geldende maatregelen – maar de staf gebruikt creatieve methoden om de kinderen op afstand te spreken en te begeleiden en bijvoorbeeld les te geven.

De opgekropte woede van Simon

Simon is een tien jaar oude jongen die met zijn ouders en broers in Damascus woont. Het gezin heeft een aantal jaren geleden zware bombardementen meegemaakt en moest uiteindelijk vluchten naar een veiliger deel van de stad. Ze wonen nu dicht bij het opvangcentrum, waar de kinderen het programma volgen. De staf merkte dat Simon met veel opgekropte woede rondliep, waardoor hij soms agressief was. Omdat hij vanwege zijn gedrag vaak op het voorbeeld van brave kinderen werd gewezen, kreeg hij aan iedereen een hekel en sloot zich van anderen af. De psycholoog en de zorgmedewerkers van het opvangcentrum praten met hem en zorgen ervoor dat hij meer gevoel van eigenwaarde krijgt, bijvoorbeeld door hem bij klusjes te betrekken en hem voor zijn inzet te prijzen. Inmiddels gaat het al veel beter met Simon.

Kinderen b 600x400Helpt u mee?

Wilt u bidden voor Syrië en de mensen daar - volwassenen en kinderen - die al zolang in oorlogstijd leven? U kunt ook een gift geven. De projectgelden worden onder meer gebruikt voor het trainen van goede coördinatoren en vrijwilligers. Ook is er lesmateriaal en speelgoed nodig.

U kunt uw gift of collecteopbrenst overmaken op bankrekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten. Let op: vermeld daarbij voor dit project als beschrijving ‘Kindvriendelijke plaatsen’.

Dit is een project dat we samen met de Europese Baptisten Federatie en de Libanese Baptisten doen (zie www.lsesd.org en www.merathlebanon.org).