Skip to main content

Sierra Leone - Kerken komen in actie

Zending

16 april 2021

Sierra Leone is een van de armste landen van Afrika. In Sierra Leone werkt de Baptist Convention Sierra Leone (BCSL) aan een project dat harten, levens en gemeenschappen verandert. Sinds 2015 zijn al honderden kerkleiders en jongeren getraind via Church en Community Mobilisation Process (CCMP). Via dit programma leren zij om in hun eigen kerk en gemeenschap een proces op gang te brengen om samen de schouders te zetten onder de problemen die er spelen.

Via Bijbelstudie worden ze meegenomen in welke rol de kerk in de gemeenschap kan hebben. Daarnaast biedt CCMP ook concrete technieken en vaardigheden om met armoedeproblemen aan de slag te gaan met de mankracht, talenten en materialen die God al aan de gemeenschap heeft gegeven. De afgelopen jaren heeft deze aanpak geleid tot allerlei mooie activiteiten, zoals de bouw van nieuwe scholen en kerkgebouwen, en gezinnen die een eigen kleine ondernemingen op hebben gezet.

Help de kerken van Sierra Leone om verschil te maken in haar omgeving! Maak een gift over naar: NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. Sierra Leone.

Bekijk hier een filmpje van Tearfund over dit project - ook te gebruiken tijdens de collecte in uw gemeente!

21 04 Sierra Leone