Skip to main content

Project van de maand: Gemeente Turkije

Zending

12 januari 2021

Elke maand besteedt Unie-ABC aandacht aan een 'Project van hoop'. In januari is dat een gemeentestichtingsproject in de plaats Ordu in Turkije.

Een groot deel van het Nieuwe Testament speelt zich af in ‘klein Azië’, het huidige Turkije, waar Paulus tijdens zijn zendingsreizen gemeenten stichtte. Vandaag de dag is van de 80 miljoen inwoners in Turkije slechts zo’n 0,2% christen. De laatste tien jaar zien we echter een bijzondere beweging waarin enkele Turkse evangelische gemeenten zijn begonnen.

Baptistengemeente in Ordu

Sinds 2018 steunt Unie-ABC een jonge gemeente in de stad Ordu aan de Zwarte Zee, die wordt geleid door gemeentestichter Tansel Kutlu (28). De gemeente bestaat uit Turkse gelovigen en vluchtelingen uit Syrië en Iran. Het project maakt deel uit van de recent ontstane Turkse Baptistenconventie, van waaruit in tien jaar tijd vijf nieuwe gemeenten zijn ontstaan.

De gemeente houdt twee diensten per zondag: één in het Engels en Farsi, één in het Turks. Inmiddels zijn er in de gemeente al meer dan vijftig mensen gedoopt. In de kerk hangen afbeeldingen die worden gebruikt om het Evangelie uit te leggen. Naast evangelisatie richt de gemeente zich op sociaal werk, zoals het uitdelen van voedsel en andere basisbenodigdheden onder vluchtelingen. Er worden ook stappen gezet om het Evangelie in naburige plaatsen te verspreiden.

Ontwikkelingen in de gemeente

Verbouwing 400x600Ook op de gemeente in Ordu had de coronapandemie in 2020 grote invloed. Lange tijd konden de leden niet bij elkaar komen en werden op zondag online diensten georganiseerd. Ook was er twee keer per week een online Bijbelstudie. De paasviering, die de gemeente na de succesvolle kerstviering in 2019 groot had willen opzetten, kon helaas niet doorgaan.
Wel kreeg de gemeente de mogelijkheid om een opslagruimte naast de kerk te huren. In de zomer, toen de maatregelen werden versoepeld, werd deze ruimte opgeknapt. Het is de bedoeling dat hier straks op zondag een programma voor de kinderen kan worden georganiseerd.

In het najaar bezochten Tansel en andere leiders in de gemeente vier plaatsen rondom Ordu, waar betrokkenen uit hun gemeente wonen. Verschillende mensen die de doop hadden aangevraagd werden tijdens deze ‘doopronde’ gedoopt: drie in Çorum, acht in Aksaray en twee families van elk drie personen uit Eskişehir en Çarşamba. Het werk van God gaat door!

Partnerschap

De Baptistengemeente De Rank Leidsche Rijn is als partner betrokken bij de gemeente in Ordu. Er is een vaste contactpersoon die contact onderhoudt met Tansel en die in januari vorig jaar zelfs op bezoek ging. Leidsche Rijn ontvangt op haar beurt filmpjes en mails vanuit Ordu. Zo is het contact echt tweerichtingsverkeer.

Helpt u mee?

Unie-ABC geeft de gemeentestichter een gedeeltelijke financiële ondersteuning, zodat hij het werk onder de jonge gelovigen een goede start kan geven. 

Collecteert uw gemeente voor dit project of wilt u persoonlijk een gift geven? Dan kunt u het bedrag overmaken:

  • op bankrekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de naam van het project

Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid!