Skip to main content

Nieuw bestuur Unie-ABC van start

Nieuws

18 december 2020

Na de ledenvergadering in november is een nieuw, gezamenlijk bestuur van Unie-ABC aangetreden. Zij hebben al een eerste korte overdrachtsbijeenkomst met de aftredende bestuursleden gehad.

Het nieuwe bestuur bestaat uit acht leden die tijdens de ledenvergadering zijn verkozen door de aangesloten gemeenten van zowel Unie als ABC. In januari vindt de eerste vergadering plaats. Het bestuur zal de komende jaren voorbereidingen treffen om uiterlijk met ingang van 2023 de juridische, volledige fusie tussen beide geloofsgemeenschappen rond te hebben. Tot die tijd trekt men samen op onder de naam 'Unie-ABC' met als ondertitel in het logo 'Baptisten- & CAMAgemeenten’

Kerstgroet

Het nieuwe bestuur ging meteen positief van start door de gemeenten een betekenisvolle kerstgroet te sturen. Deze week ontvingen alle secretarissen per post een presentje en een begeleidende brief voor hun gemeente. Bij de kerstversie van het spel 'Tafelgesprekken' schreef het bestuur: "Het nieuwe bestuur ziet het als een belangrijke taak om de onderlinge verbinding binnen onze nieuwe geloofsgemeenschap verder te versterken. In gesprek blijven is daarbij een onmisbaar aspect: gesprek binnen en tussen de gemeenten, en tussen het bestuur en de gemeenten. " Lees hier de hele brief.

Even voorstellen ...

De nieuwe bestuursleden stelden zich vorige maand voor de Algemene Leden Vergadering in een filmpje voor. U kunt ze via de links hieronder terugkijken: