Skip to main content

Millennial Challenge open voor meer kerken

Seminarium

14 mei 2024

Twee jaar geleden ging de eerste Millennial Challenge van het Baptisten Seminarium van start, als methode van kerkvernieuwing. De resultaten zijn zo veelbelovend, dat vanaf 1 juni, naast Unie-ABC-gemeenten, ook andere kerken worden uitgenodigd om via deze methode jongvolwassenen te helpen samen de Bijbel te lezen. 

Het idee voor de Millennial Challenge ontstond in het voorjaar van 2022. Theologen van het Baptisten Seminarium in Amsterdam vroegen zich af hoe het kon dat millennials (geboren tussen 1980 en 1996) in hoog tempo de kerk verlaten. “Al snel ontdekten wij dat veel millennials heel andere vragen aan het leven, de Bijbel en de kerk stellen dan oudere generaties”, aldus Marijn Vlasblom, docent en coördinator van het project. “Het gaat dan om vragen die ze soms niet durven te stellen in de kerk, of waar ze de tijd niet voor nemen om ze te stellen. Wij bieden met de Millennial Challenge een veilige omgeving om deze vragen te bespreken, omdat wij geloven dat het samen lezen en onderzoeken van het leven in relatie tot de Bijbel vitaal is voor kerkvernieuwing.”

Kloof tussen tekst en lezer

Wat zou er gebeuren als je een groep jongvolwassenen bij elkaar zet en hen samen de Bijbel laat lezen aan de hand van een vraag die zij zelf hebben bedacht? Met die vraag was het idee van de Millennial Challenge geboren. “Tijdens tien maandelijkse ontmoetingen gaan acht tot twaalf millennials met elkaar op onderzoek. Onder begeleiding van een coach en via onze methode en materiaal kiezen zij samen een relevante vraag of thema uit hun eigen leven. Dat kan bijvoorbeeld gaan over leven met God in de drukte van het bestaan, maar ook over inclusiviteit en het leren zien van Jezus in elkaar. De deelnemers verkennen eerst de wereld achter hun vraag en vervolgens de wereld van de Bijbel. Samen zoeken zij naar manieren om de kloof tussen tekst en lezer te overbruggen.”

Er werd een plan gelanceerd om deze methode in de praktijk uit te proberen, en ook te verbeteren via wetenschappelijk onderzoek. De Maatschappij van Welstand zag het idee zitten en riep de Millennial Challenge uit tot één van de twee winnaars van hun jubileumsubsidie - omwille van de innovatieve combinatie van praktijk en academisch onderzoek. De eerste pilot kon van start.

Weer samen naar de kerk

De methode werd in eerste instantie intern getest met drie kerken binnen het eigen kerkverband. “Het was spannend om zoiets in het echt te gaan proberen, maar de resultaten waren zó veelbelovend. We keken elkaar aan en zeiden: ‘We zijn écht iets waardevols op het spoor.’ We zagen dingen gebeuren en hoorden verhalen van voorgangers en deelnemers waarop we nog niet in dit stadium hadden durven hopen”, aldus Vlasblom. “In één groep besloot een aantal millennials al na een paar bijeenkomsten om weer samen naar de dienst te gaan, daarnaast gingen ze elkaar ook ontmoeten buiten de kerk om. Ook kwamen deelnemers tot persoonlijke doorbraken die wij niet hadden zien aankomen, heel indrukwekkend.”

Na de eerste pilot volgde afgelopen najaar een tweede, verbeterde pilot met vier andere kerken. Intussen werd drs. Bart de Zwaan aangetrokken als wetenschappelijk onderzoeker, zodat de methode en resultaten ook academisch worden gestaafd via promotieonderzoek. De resultaten voor het tweede seizoen zijn voor het team van het Baptisten Seminarium dermate hoopgevend, dat zij besloten hebben vroegtijdig de deuren te openen voor andere kerken. Vlasblom: “Onze methode is nog niet af, maar al wel goed genoeg om wezenlijke ontmoetingen en bezinning op de Bijbel, kerk en geloof tot stand te brengen onder millennials. We willen ons onderzoek daarnaast ook verbreden met kerken die niet onder de evangelische paraplu vallen, maar wel geloven in de kracht van een gemeenschap die samen de Bijbel leest en onderzoekt als methode van kerkvernieuwing.” 

Registreren voor derde fase

Vanaf 1 juni kunnen kerken uit de breedte van christelijk Nederland zich registreren als gegadigden voor de derde pilot via de website https://begrijpendleven.net/millennial-challenge. “We hopen met ruim tien kerken een derde fase in te gaan. Meer mag ook, maar we moeten het wel kunnen bolwerken met onze onderzoekscapaciteit,” aldus onderzoeker De Zwaan. Uiteindelijk moet de methode beschikbaar worden voor alle kerken in Nederland.