Skip to main content

Studenten onderzoeken Millennials en Zoomers in Baptistengemeente Amersfoort

Seminarium

22 september 2023

Zestien studenten van het Baptisten Seminarium zijn gestart met een onderzoek naar Millennials en Zoomers in de Baptistengemeente Amersfoort! 

Veel kerken in Nederland worstelen met jongvolwassenen en jongeren in relatiet tot de kerk, geloof en de Bijbel. Veel organisaties en kerkgenootschappen zetten dan ook in op deze generaties, Unie-ABC niet uitgezonderd. Via het project Begrijpend Leven onderzoekt het seminarium op brede schaal innovatieve methodiek tot kerkvernieuwing vanuit jongere generaties. Maar ook studenten van het seminarium worden actief aangemoedigd zich daartoe te verhouden en mee te doen. Dit jaar onderzoeken studenten van het vak Doing Theology de millennials en zoomers (iedereen tussen c.a. 20 en 40) in de Baptistengemeente Amersfoort. Hoe ze dat doen? Bekijk onderstaande filmpje!