Skip to main content

Terugblik opening collegejaar Seminarium

‘Vurig verlangen! De Geest, de gemeente en charismatische vernieuwing’. Met een studiemiddag onder dat thema werd vrijdag 1 september het nieuwe collegejaar van het Baptisten Seminarium ingeluid. Sprekers Miranda Klaver, Ronald Westerbeek en Henk Bakker lieten hun licht schijnen over verschillende aspecten van het onderwerp.

Rector Hans Riphagen opende de bijeenkomst. Hij verwelkomde alle aanwezigen – in het bijzonder de nieuwe studenten en de sprekers – en vertelde iets over de staf en het nieuwe collegejaar.

Miranda Klaver

Na een gebed voor de middag was het woord aan Miranda Klaver, hoogleraar Antropologie van Religie aan de Vrije Universiteit. Haar bijdrage had als titel: 'Wat gebeurt hier eigenlijk?! Leren de praktijken te duiden'. Samen met de aanwezigen maakte zij een 'rondreis door het charismatisch spectrum' en ging zij in gesprek over verschillende voorbeelden van charismatische praktijken, waarvan stukjes opnamen werden bekeken. Varierend van de Opwekkings-conferentie en New Wine, tot apostolische bedieningen van Randy Clark, Katharyn Krick en Tom de Wal. Bij elk fragment liet zij mensen uit de zaal verwoorden: Welke taal wordt gebruikt? Hoe is de relatie tussen voorganger en publiek? Welke betekenis wordt toegekend aan het lichaam? Dit leverde interessante gesprekken op.

Klaver eindigde met een aantal conclusies. Zo constateerde ze dat charismatisch leiderschap gevoelig is voor leiders met een eigen, indviduele bediening (los van een breder kerkverband) en een eigen interpretatie van de Geest. Als meerwaarde ziet zij het holistisch mensbeeld, met een rehabilitatie van het lichaam en van de (geestelijke) ervaring, en een empowerment van de gelovige. Risico's ziet zij bij de instrumentalisering van de gaven van de Geest ('ik begrijp nu hoe het werkt met de gaven') en het feit dat de nadruk op bijzondere gaven van de Geest kan leiden tot een over het hoofd zien van God in het alledaagse. 

  • Bekijk hier de powerpoint bij haar lezing. (Door het interactieve karakter van haar bijdrage is er geen video-opname.)

Ronald Westerbeek

Aansluitend kwam systematisch theoloog, docent en auteur Ronald Westerbeek aan het woord. Hij werkte tot voor kort als theoloog voor de charismatische vernieuwingsbeweging New Wine. Zijn lezing had als titel: 'Leren leven in een koninkrijk dat reeds van start gegaan is'.

  • Bekijk hieronder de opname van zijn lezing.

Liturgie

Na deze twee bijdragen leidde Teun van der Leer, oud-rector en docent van het Baptisten Seminarium, een bijzonder moment van gebed voor het nieuwe collegejaar. In lijn met het thema van de middag, liet hij de aanwezigen eerst tien minuten stil worden om af te stemmen op de Heilige Geest. Naderhand hadden verschillende aanwezigen een woord van bemoediging voor studenten en staf. Ook werd er gebeden voor allerlei aspecten van het nieuwe jaar. 

Henk Bakker

Tot slot was het de beurt aan Henk Bakker om het officiele openingscollege te verzorgen, getiteld: 'Extatische ervaringen en openbaringskennis bij de apostel Paulus'. Daarbij ging hij in op wat Paulus schrijft over zijn ontmoetingen met Jezus (wat hij van Hem 'gezien en gehoord' heeft) en tekende hij Paulus als een apocalypticus die de spoedige wederkomst van Christus verwachtte. 

  • Lees hier de lezing van Henk Bakker terug.
  • Bekijk hieronder de opname van zijn lezing.