Skip to main content

Millennial Challenge, seizoen 1: Wat hebben we ontdekt?

Seminarium

16 augustus 2023

Van september ’22 tot juni ’23 draaide het eerste seizoen van de Millennial Challenge. We vroegen drie kerken of zij ieder 10 millennials konden vinden, die ieder 10 avonden samen op ontdekkingstocht zouden gaan. Uiteindelijk gingen in totaal 37 millennials uit Groningen, Overijssel en Zuid-Holland onze uitdaging aan. Samen met hun voorgangers kwamen zij in de herfst tot een voor hen relevante vraag in relatie tot geloof, de kerk en de Bijbel. In de winter, voorjaar en zomer verkenden zij samen de wereld achter hun vraag en de wereld achter de daarvoor relevante Bijbelteksten. 

Wat hebben we ontdekt?

 • Het belang van open ruimte in gelijkwaardige gesprekken, waar vragen gesteld mogen worden, overtuigingen en aarzelingen geuit en twijfels kunnen worden gedeeld. Velen ontdekten voor het eerst dat deze vragen ook in de kerk gesteld kunnen worden.
 • Dat we de Bijbel allemaal op onze eigen manier lezen. Wanneer we samen lezen en daarover in gesprek zijn, ontdekken we vaak dat teksten complexer zijn dan we eerst dachten. Tegelijk ontstaat daar ook verwondering over de rijkdom van de teksten en de waarde van het lezen in een gemeenschap.
 • Veel kenmerken van deze generatie werden bevestigd in de millennial challenge, zoals:
  • De zoektocht en het verlangen naar rust in een jachtig bestaan.
  • Hoge verwachtingen van eigen ontwikkelingen en het gevoel van tekort schieten.
  • Sociale vergelijking als belangrijke bron van schuldgevoel.
  • Drukte en stress als veelgehoorde moeite in het bestaan.
  • Gezondheid als belangrijke waarde, zowel fysiek als geestelijk.
  • Een antenne voor diversiteit en exclusiviteit.
  • Een fluïde houding als het gaat om gemeenschap.
 • Veel millennials zijn zoekend in geloof en leven, al is dat niet altijd zichtbaar in de kerk. Enerzijds herkennen zij zich in de (vaak meer zichtbare) zoektocht van tieners en jongeren, tegelijk begrijpen ze ook de belevingswereld van hun ouders. Het is voor Millennials belangrijk daarover samen in gesprek te zijn, samen te leren en ook dat proces dat te zien als onderdeel van kerk-zijn en discipelschap.
 • Voor veel millennials is het niet vanzelfsprekend om hun eigen zoektocht als onderdeel van de kerk of geloven te zien. Wat opviel, was de neiging om te kijken hoe oudere generaties antwoorden zouden geven op hun thema’s. “Hoe denkt men hierover in onze kerk?” Dat belemmerde hier en daar ook het gesprek, omdat oude dialogen opnieuw werden geanalyseerd, maar niet opnieuw werden gevoerd. De vraag: “Wat als dit (de challenge) de kerk is?” bleek behulpzaam: deelnemers gingen hun eigen zoektocht zien als iets wat hoort bij geloven en bij kerk-zijn. Was ‘de kerk’ voor sommigen eerst een solide instituut waar je óf binnen, óf buiten stond, ontstond er meer ruimte om de kerk te zien als iets wat een dynamisch geheel waar zij zelf deel van uitmaken.

Samengevat zou je kunnen zeggen dat de Millennial Challenge voor veel deelnemers de (her)ontdekking van het samen geloven is. Dat bleek ook wel uit onze evaluatie:

Wist je dat…

Wat gaan we nu doen?

Wij hebben sterk het idee iets op het spoor te zijn, waar we bijzonder hoopvol over zijn. Wat als methoden als de Millennial Challenge kunnen bijdragen aan kerkvernieuwing voor jongere generaties? In september gaan dan ook geen drie, maar zes nieuwe challenges van start in andere kerken, en werven we een wetenschappelijk onderzoeker om verder te verkennen en onderzoeken hoe we het beste verder kunnen. Denk en bid je mee?