Skip to main content

Vurig Verlangen

De Geest, de gemeente en charismatische vernieuwing


Studiemiddag en opening Seminariumjaar

Vrijdagmiddag 1 september 2023


De opening van het Seminariumjaar 2023 staat in het teken van een studiemiddag over charismatische vernieuwing en de gemeente. In de kern gelooft elke christen dat: de gemeente van Jezus Christus leeft uit de kracht van de Heilige Geest. De Geest is de bron van vernieuwing van de kerk, stelt Jezus centraal, inspireert en bekrachtigt gelovigen, en doet de tekenen van het Koninkrijk van God oplichten. En toch is er ook verwarring over het werk van de Geest, bijvoorbeeld over wat werkelijk van de Geest is en wat niet. In onze digitale tijd zien we een snelle toename van allerlei charismatische invloeden die de lokale kerk bereiken: via conferenties en megakerken, via muziek en bijbelstudiemateriaal, en ook door leiders, netwerken en influencers. Ze spelen in op verlangens naar geestelijke ervaring in onzekere tijden, en op de behoefte aan merkbare verlossing van ziekte, kwaad, en lijden. Veelal laten ze ook in kerken de zaken niet onberoerd en gaan hooggespannen verwachtingen gepaard met teleurstelling. Charismatische vernieuwing is een terugkerend thema in de kerkgeschiedenis, een verlangen dat ook nu hoog op de agenda staat. Hoe kunnen we er ruimte voor bieden zonder te vervallen in excessen?

Ronald Westerbeek

Ronald Westerbeek (1970) is systematisch theoloog, docent en auteur. Tot voor kort werkte hij als theoloog voor de charismatische vernieuwingsbeweging New Wine. Momenteel doet hij promotieonderzoek rond triniteit en pneumatologie. Eerder was hij hoofdredacteur van het opinieblad cvkoers en kerkplanter van een migrantengemeente.

Miranda Klaver

Miranda Klaver (1962) is hoogleraar Antropologie van Religie aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit. Haar expertise ligt op het gebied van de evangelische beweging, charismatische groepen en pinksterkerken, zowel in Nederland als daarbuiten.

Henk Bakker

Henk Bakker (1960) is hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op de McClendon Chair for baptistic and evangelical theologies. Zijn expertise ligt bij het Nieuwe Testament en het vroege christendom. Momenteel werkt hij aan een tweede boek over Jezus, na zijn eerdere Jezus: Reconstructie en revisie, waarin hij o.a. ingaat op de rol van de ervaring in de ontwikkeling van een vroege Christologie. Zijn openingslezing over extatische openbaring bij de apostel Paulus komt voort uit zijn boek.

Programma

 • 13.30

  Studiemiddag, met als onderdelen:

  • Wat gebeurt hier eigenlijk?!! leren de praktijken te duiden (door Miranda Klaver)
  • Leren leven in een koninkrijk dat reeds van start gegaan is (door Ronald Westerbeek); 
  • Extatische ervaringen en openbaringskennis bij de apostel Paulus (door Henk Bakker). 
  • Plenair gesprek en een moment van viering.  
 • 17.30

  Afronding en warme maaltijd

 • 19.00

  Einde

Aanmelding en info

Locatie: Baptist House, Postjesweg 150 in Amsterdam.

Kosten: Kosten voor de studiemiddag zijn € 25,- . Een verzorgde avondmaaltijd is daarbij inbegrepen. Je ontvangt na afloop van de dag een factuur. Voor studenten aan het Baptisten Seminarium wordt deze dag niet in rekening gebracht. 

Voor wie? Deze dag richt zich op studenten, voorgangers, oudsten, gemeenteleden en andere geïnteresseerden.

Aanmelding is verplicht en kan via onderstaande knop.