Skip to main content

Bijbelgebruik en Bijbelvisie in vrije kerken

Seminarium

16 november 2022

Is de Bijbel de baas in de kerk? Veel actuele en urgente vragen in vrije kerken (baptistisch en evangelisch) hangen samen met de vragen rondom Schriftgezag in onze tijd. Veel vrije kerken hebben duidelijke visies over de plaats van de Bijbel, maar in veel gemeenten is verwarring over de wijze waarop we dat doen. Hoe doordenken en passen vrije kerken de Bijbel toe? Hoe kunnen we ‘onderscheiden waar het op aankomt’, zoals Paulus het zegt, en waar mogen of moeten we aan vasthouden? Kortom: Wat staat er op het spel?

Het Baptisten Seminarium, verantwoordelijk voor de scholing van voorgangers binnen Unie-ABC en de bredere evangelische beweging, organiseert op vrijdag 25 november, samen met de James Wm. McClendon Chair van de Vrije Universiteit Amsterdam, een conferentie over Schriftgezag voor voorgangers, kerkleiders/oudsten, studenten en geïnteresseerde gemeenteleden. De dag duurt van 9.30 tot 15.30 uur en wordt gehouden in het Baptist House in Amsterdam.

Over de sprekers

Inleidingen zullen worden verzorgd door Henk Bakker, Ilonka Terlouw en Henk van den Belt. Er zal veel ruimte zijn voor onderling gesprek, vragen en debat. Henk Bakker is hoogleraar aan de McClendon Chair for Baptistic and Evangelical Theologies en doceert o.a. Dogmatiek, Hermeneutiek, Ethiek en Bijbelse theologie. Ilonka Terlouw is als docent verbonden aan de PthU en promoveerde als praktisch theoloog op de evangelische beweging. Henk van den Belt is hoogleraar systematische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is ook coördinator van het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology en directeur van het Cornelis Graafland Centrum, het theologisch instituut van de Gereformeerde Bond.

Bekijk ook een introductiefilmpje:

22 11 Introductievideo Bijbel in Beweging

Meer informatie en aanmelden

Kijk hier voor het programma en meld je daar ook (gratis) aan!