Skip to main content

Grote subsidie voor Millennial Challenge

Seminarium

14 oktober 2022

Het Seminarium van Unie-ABC is gekozen als één van de winnaars van de jubileumsubsidie van Maatschappij van Welstand. Deze Protestantse vereniging en subsidieverstrekker vierde woensdag 12 oktober het 200-jarig jubileum onder de noemer ‘Een nieuw spoor – toekomst om te delen’. Om dat te vieren konden bijzondere projecten worden ingediend voor een extra jubileumsubsidie. Rector Hans Riphagen aarzelde geen moment en diende het project ‘Begrijpend Leven’ in, één van de twee projecten die werden gekozen.

Begrijpend Leven is een meerjarig multidisciplinair onderzoek dat zich richt op millennials, hun levensvragen en hoe die zich verhouden tot de kerk, het geloof en de Bijbel. “Het is bij uitstek de generatie die in rap tempo de kerk verlaat. Ze stellen vaak andere vragen aan de kerk dan wij gewend zijn te beantwoorden, maar zijn tegelijk volop bezig met zin en betekenis. Daarin zijn ze een soort drempelgeneratie: het is de eerste generatie die deze zoektocht heel bewust in tijden van globalisering en social media vormgeeft”, aldus projectcoördinator Marijn Vlasblom.

Iets op het spoor

De zoektocht van deze generatie ontgaat ook zijn collega-voorgangers niet: “Toen ik vorig jaar collega’s ging bellen om te vragen naar hun ervaringen met deze generatie, hoorde ik veel overeenkomsten. Toen dacht ik: we zijn echt iets op het spoor. Als Seminarium vormen we een leergemeenschap, waarin we samen met kerken, studenten en voorgangers daarover kennis en inzicht willen ontwikkelen.”

Het project begon afgelopen zomer met de ‘Millennial Challenge’. Marijn legt uit: “Het is een uitdaging waarbij we voorgangers vragen om millennials uit te nodigen. Zij gaan gedurende tien bijeenkomsten verkennen hoe zij samen de Bijbel kunnen lezen én daaruit kunnen leren. Vanuit het Seminarium dragen we inhoudelijk bij en doen we verslag via social media, zoals podcasts en vlogs.”

Voor de brede kerk

De daar opgedane lessen en ontdekkingen worden breder onderzocht. Hans Riphagen schetst het einddoel: “Uiteindelijk willen we vanuit een brede gelaagdheid van millennials, voorgangers, studenten, docenten en een promovendus werken aan een methodiek die bruikbaar is voor de bredere kerk in Nederland.” Hans is dan ook bijzonder dankbaar voor de jubileumsubsidie: “Dankzij de grote bijdrage van de Maatschappij van Welstand zijn we in staat groter te dromen dan we aanvankelijk deden: we kunnen het project verbreden en verdiepen. Ook kunnen we het academisch naar een hoger plan tillen, door iemand aan te stellen die onderzoek doet naar de Millennial Challenge. De kennis die we hierdoor opdoen komt de methode ten goede, maar gaat ons ook helpen om gemeente van alle generaties te zijn.”

Wie meer wil weten of het project wil volgen, wordt van harte uitgenodigd de website www.begrijpendleven.net te bezoeken.