Skip to main content

Breuken en Bruggen: studente uit Zuid-Afrika

Seminarium

16 september 2022

In het kader van het project Breuken en Bruggen is studente Whitney Caroline Muller uit Zuid-Afrika op dit moment in Nederland voor haar studie. Unie-ABC en verschillende gemeenten maken dit mogelijk.

Over Breuken en Bruggen

Whitney neemt dit jaar deel aan het programma ‘Breuken en Bruggen’ (Bridging Gaps) van de Vrije Universiteit. Dit project biedt een studiebeurs aan theologiestudenten uit ontwikkelingslanden waarmee ze drie maanden in Nederland kunnen studeren. De afgelopen jaren is gebleken dat deze studieperiode grote betekenis heeft voor een student en voor de gemeente waar hij of zij naderhand naar terugkeert. Als Unie-ABC en Seminarium proberen we jaarlijks de komst van een baptisten- of CAMA-student te financieren en te begeleiden. Verschillende gemeenten dragen hier ook dit jaar weer aan bij door te collecteren of een gift te geven.

'Onze' studente Whitney

22 09 Breuken en Bruggen WhitneyDit jaar begeleiden en sponsoren we Whitney. Zij is onlangs (in Nederland) 25 jaar geworden en studeert theologie aan de Stellenbosch University bij Kaapstad, waar ze woont. Ze heeft zich gespecialiseerd in het Nieuwe Testament en is nu bezig met haar master. "Ik studeerde eerst bouwkunde", vertelt ze, "maar al snel merkte ik dat deze studie niet bij me paste. Mijn oom kwam met het idee om theologie te gaan studeren, omdat hij weet dat ik heel veel van Jezus houd. Toen ik ontdekte dat je met zo'n studie niet per se voorganger hoeft te worden, ben ik me er verder in gaan verdiepen. Vooral de studie van de oude talen spreekt me erg aan. Ik deed een aanvraag voor een studiebeurs en toen ik die ook kreeg, ervoer ik dat als een bevestiging van God dat deze weg goed voor mij was." Waar de studie verder toe leidt, weet ze nog niet. "Op dit moment volg ik gewoon de weg die God me laat gaan."

Whitney komt uit een baptistengemeente met zo'n tweehonderd leden. "De kerk staat in een gevaarlijke wijk, waar veel armoede is en ook veel geweld en criminaliteit. De kerk richt zich sterk op de omgeving en vormt daarmee een levensader van de gemeenschap. Zo organiseren we vakantieprogramma's voor kinderen waar ze leren over Jezus, maar ook gezonde maaltijden krijgen; verder is er een gaarkeuken en houden we bijvoorbeeld begrafenissen voor iedereen uit de wijk, ook als het gangsters zijn. Zelf heb ik trouwens ook heel veel steun en hulp van mijn gemeente ontvangen, en heb ik er heel veel geleerd, ook over allerlei praktische zaken."

De Zuid-Afrikaanse vindt het een voorrecht om deze drie maanden in Amsterdam te studeren. In het kader van haar masteronderzoek houdt ze zich bezig met Mattheus 2:16-18, waar het gaat over de kindermoord van Betlehem. Een heftig thema. "In de omgeving waar ik ben opgegroeid is veel sprake van huiselijk geweld, waar onder andere kinderen slachtoffer van zijn. Het onderwerp raakt mij daarom ook persoonlijk." Vanuit het Baptisten Seminarium wordt ze hierin begeleid door docent Daniël Drost. "Behalve de mogelijkheid om in Asmterdam literatuur te bestuderen, spreekt het mij ook aan om via dit project studenten van over de hele wereld te ontmoeten: andere mensen uit Afrika en Azie én Europeanen. Als Zuid-Afrikaanse was ik ook benieuwd naar Nederland, waar we als land een historie mee hebben; een complexe band, maar het interesseert mij."

Bezoek aan Baptist House

De studenten zijn van september tot en met november in Amsterdam en verblijven in een studentenhotel. Zij volgen lessen, doen onderzoek en maken ook uitstapjes, onder andere naar kerken. Vandaag waren alle zestien studenten van het programma van de VU (in totaal meer dan tien nationaliteiten!) een ochtend te gast in het Baptist House, waar zij kennismaakten met ons kerkgenootschap en met onze studenten van het Baptisten Seminarium die op dit moment bij ons een minor volgen. Dat leverde mooie gesprekken op tussen christenen van over de hele wereld.

22 09 Breuken en Bruggen02     22 09 Breuken en Bruggen06

22 09 Breuken en Bruggen04     22 09 Breuken en Bruggen01       

22 09 Breuken en Bruggen03     22 09 Breuken en Bruggen05

Meer informatie over Breuken en Bruggen vindt u hier.

Gerdien Karssen
Communicatiemedewerker Unie-ABC