Skip to main content

Millennials in gesprek over het geloof

Seminarium

13 september 2022

Het Baptisten Seminarium is een nieuw initiatief gestart rondom millennials in de kerk: Begrijpend Leven. Via de ‘Millennial Challenge’ gaan voorgangers van Unie-ABC- gemeenten met jongvolwassenen op zoek naar een manier om samen in gesprek te zijn over geloof, het goede leven en de kerk.

Minder vanzelfsprekend

Voor veel jongvolwassenen is het geloven in God, het deel uitmaken van een kerk en het lezen van de Bijbel steeds minder vanzelfsprekend. Millennials, geboren tussen 1981 en 1996, vinden in de kerk vaak geen antwoord op hun levensvragen, terwijl de relevantie van het christelijk geloof voor hun alledaagse leven ontbreekt. Allerlei kerkelijke discussies over lidmaatschap, vrouwen in leiderschap, en seksualiteit ervaren zij als gepasseerde onderwerpen. Tegelijk staat men vaak volop open voor verbinding en relevantie.

Hoewel er in de evangelische wereld al langer sprake is van een (stille) leegloop onder jongere generaties, bleek de coronacrisis voor veel millennials het moment om de balans op te maken over kerk en geloof; steeds vaker ontbreken ze in de samenkomsten of andere activiteiten.

Problemen van deze tijd

Marijn Vlasblom is zelf geboren in 1987, werd voorganger en is nu coördinator van Begrijpend Leven. Hij legt uit: “Veel van mijn generatiegenoten zijn opgegroeid met een sterk optimistische en individualistische geloofsbeleving. Nu wij geconfronteerd worden met de immense gebrokenheid van de wereld en ons eigen leven, gaan we heel andere vragen stellen dan waar we vroeger antwoorden op hebben gehad. Laatst zei iemand tegen mij: ‘Leuk en aardig dat Jezus voor mijn zonden is gestorven… Maar wat gaat Hij doen aan de grote problemen van onze tijd?’” Volgens Vlasblom is dat tekenend voor de omgang met de Bijbel: “Lange tijd hebben wij de boodschap van de Bijbel willen samenvatten in één of twee zinnen. Maar hoe het evangelie dan goed nieuws is in onze tijd, vinden we vaak maar moeilijk te beantwoorden, terwijl juist daar de vragen liggen van veel millennials.”

Vlogs en podcasts

Het project start met drie gemeenten: “Drie voorgangers trekken een jaar lang op met zo’n tien millennials in hun gemeente en gaan samen op zoek naar het antwoord op die ene vraag, waar heel veel vragen uit voortkomen: Hoe lezen wij de Bijbel? Het Seminarium zorgt voor het werkmateriaal en volgt de resultaten, zodat ook andere gemeenten hier vervolgens mee aan de slag kunnen.” Via het interactieve platform www.begrijpendleven.net worden vlogs en podcasts aangeboden, en kunnen millennials reageren op vragen en stellingen.

Bekijk hier een introductie:

22 09 BegrijpendLeven intro1