Skip to main content

Conferentie: Bijbel in Beweging?!

Seminarium

09 september 2022

Is de Bijbel de baas in de kerk? Veel actuele en urgente vragen in onze kerken hangen samen met de vragen rondom Schriftgezag in onze tijd. Er is in flink wat gemeenten verwarring over hoe we de Bijbel lezen, doordenken en toepassen. Hoe kunnen we ‘onderscheiden waar het op aankomt’, zoals Paulus het zegt, en waar mogen of moeten we aan vasthouden? Kortom: Wat staat er op het spel?

Het Baptisten Seminarium, verantwoordelijk voor de scholing van voorgangers binnen Unie-ABC en de bredere evangelische beweging, organiseert samen met de James Wm. McClendon Chair van de VU Amsterdam een conferentie over Schriftgezag voor voorgangers, leiders, studenten en geïnteresseerde gemeenteleden. Deze vindt plaats op 25 november in Amsterdam.

Henk Bakker, Henk van den Belt en Ilonka Terlouw verzorgen inleidingen. Er zal veel ruimte zijn voor onderling gesprek, vragen en debat. Het exacte dagprogramma wordt nog bekend gemaakt, maar geinteresseerden kunnen zich nu al aanmelden via Bijbel in Beweging!