Skip to main content

Studiedag over doop: wat staat er op het spel?

Seminarium

16 augustus 2022

Op vrijdag 2 september organiseert het Baptisten Seminarium een studiedag over de doop in relatie tot de kerk. Jos Colijn en Henk Bakker zullen de theologie achter respectievelijk de kinderdoop en de geloofsdoop toelichten vanuit de vraag: Wat staat er eigenlijk op het spel? Teun van der Leer sluit de dag af met een openingscollege over de baptistische dooppraktijk in het licht van onze verbondenheid met andere kerken.

Verschillende doopopvattingen

Het interkerkelijk gesprek rondom de kinderdoop en de geloofsdoop lijkt opnieuw actueel: De krimp van het kerkelijk erf in Nederland leidt tot onderlinge toenadering tussen christenen vanuit allerlei achtergronden. Niet zelden komen daardoor verschillende doopopvattingen met elkaar in conflict of worden juist sterk gerelativeerd. Naast de jubelverhalen van (nieuwe) evangelische kerken rondom doopdiensten, staan de vaak verzwegen ervaringen van pijn en verdriet van hen met een traditionele doopopvatting.

Mark de Jager, predikant te Dwingeloo en jonge theoloog des vaderlands in 2020, pleit in het Nederlands Dagblad van 7 juli j.l. dan ook voor “een breed gesprek tussen kerken over een (tweede) doop”.

Het Baptisten Seminarium neemt op 2 september graag een eerste stap in dit gesprek met studenten, voorgangers en predikanten vanuit een brede kerkelijke achterban. De studiedag duurt van 13.30 tot 17.30 uur, gevolgd door een maaltijd. Om 19.30 volgt het openingscollege en de diplomering van studenten van het Baptisten Seminarium.

Over de sprekers

Jos Colijn is docent en coördinator van de Master of Intercultural Reformed Theology aan de Theologische Universiteit Kampen en werkt aan een dissertatie met als werktitel ‘Appropriation of Infant Baptism by Reformed Christians in different contexts.’ Henk Bakker is als hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam op de McClendon leerstoel voor baptistische en evangelische theologie. Teun van der Leer is oud-rector van het Baptisten Seminarium en promoveerde vorig jaar op de gemeente- en doopvisie van vrije kerken.

Informatie en aanmelden

De studiedag richt zich op theologiestudenten, voorgangers, predikanten en geïnteresseerde gemeenteleden.

Kosten deelname: €20,-
Tijd: 13.30-21.00 uur
Locatie: Postjesweg 150, Amsterdam
Opgaveformulier: https://forms.office.com/r/XMhJmDxWt0

Programma studiedag

• 13.30 uur Inloop
• 13.45 uur Introductie themamiddag ‘doop en gemeente’ (Teun van der Leer)
• 14.00 uur Lezing Jos Colijn: Een theologie van de kinderdoop: Wat staat er op het spel?
• 14.20 uur Korte vragenronde
• 14.25 uur Lezing Henk Bakker: Een theologie van de geloofsdoop: Wat staat er op het spel?
• 14.45 uur Korte vragenronde
• 14.50 Casusbesprekingen in groepen
• 15.30 uur Pauze
• 16.00 uur Forumgesprek met Jos, Henk en Teun o.l.v. Regien Smit
• 17.00 uur Viering met doopvernieuwing o.l.v. Teun van der Leer
• 17.30 uur Avondeten
• 18.30 uur Opruimen en ontvangst avondgasten
• 19.30 uur Openingscollege en diplomering
  Teun van der Leer: Onze dooppraktijk in het licht van onze verbondenheid met andere kerken