Skip to main content

Opening seminariumjaar in teken van doop

Seminarium

12 augustus 2022

Op vrijdag 2 september vindt de opening van het 65e collegejaar van het Baptisten Seminarium plaats. Naast de diplomering van studenten, zal dr. Teun van der Leer het openingscollege verzorgen. De titel daarvan is 'Onze dooppraktijk in het licht van onze verbondenheid met andere kerken'.

Verschillende doopopvattingen

Het gesprek rondom de kinderdoop en de geloofsdoop wint aan actualiteit: de krimp van kerkelijk Nederland leidt tot onderlinge toenadering tussen christenen vanuit allerlei achtergronden. Niet zelden komen daardoor verschillende doopopvattingen met elkaar in conflict of worden juist sterk gerelativeerd. Naast de jubelverhalen van (nieuwe) evangelische kerken rondom doopdiensten, staan de vaak verzwegen ervaringen van pijn en verdriet van hen met een traditionele doopopvatting. Hoe gaan we hier in het licht van onze traditie en kerkvisie mee om?

Informatie en aanmelding

De feestelijke openingsbijeenkomst wordt gehouden in het Baptist House in Amsterdam en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Belangstellenden zijn van harte welkom om aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via dit formulier

Studiedag

De opening van het collegejaar 's avonds wordt voorafgegaan door een studiedag met als titel 'Doop & gemeente: wat staat er op het spel?' met bijdragen van Jos Colijn, Henk Bakker en Teun van der Leer. U leest daar hier meer over.