Skip to main content

Minor aan Baptisten Seminarium scoort een 8,4 

Seminarium

16 juni 2022

Van september tot januari volgden zestien studenten vakken uit de minor Missionair Leiderschap bij het Baptisten Seminarium. Daarin kwamen vakken aan de orde als Doing theology, pionierend leiderschap en spiritueel-liturgische vorming. In een evaluatie die door veertien studenten werd ingevuld beoordeelden zij de minor met een 8,4, waarbij alle gegeven rapportcijfers tussen de 8 en de 9 lagen.

Diversiteit

Naast hbo- en universitaire studenten theologie nam voor het eerst ook een groepje studenten uit een niet-theologische studierichting aan de minor deel. Verder was de groep ook gevarieerd in leeftijd en kerkelijke achtergrond. Op deze diversiteit is over het algemeen heel enthousiast gereageerd; het wordt als verrijkend ervaren en deelnemers voelen zich gerespecteerd en gehoord. Sommige niet-theologiestudenten gaven aan dat ze bepaalde voorkennis misten. De ‘crash course’ theologie en een exegeseworkshop hielp hen erg in de aansluiting met de theologiestudenten en de taal die gesproken wordt bij de minorvakken, maar dit hadden ze graag aan het begin van de minor gehad.

Persoonlijk contact

Alle studenten gaven aan tevreden te zijn over de theologische kennis die ze hebben opgedaan, daarnaast werden de docenten unaniem ervaren als mensen die persoonlijk contact met de studenten maken, open staan voor hun inbreng en over voldoende inhoudelijke en praktische vakkennis beschikken. De kleinschaligheid maakt dat studenten zich gezien voelden: “De persoonlijke aandacht die je op het Seminarium krijgt is echt uniek in het huidige onderwijs.” De leergemeenschap wordt door de studenten als warm en goed ervaren. De integratiedagen, de gebedsmomenten en de retraite worden eveneens zeer gewaardeerd. Tenslotte wordt ook de onderwijscultuur erg positief beoordeeld: de studenten ervaren een veilige en respectvolle onderlinge sfeer, en herkennen bij elkaar een onderzoekende en reflecterende houding.

Geleerd en geleefd geloof

Wat veel studenten het meest is bijgebleven kan worden samengevat als de combinatie van geleerd en geleefd geloof. De koppeling met de praktijk, maar ook de eigen (spirituele) vorming wordt door studenten erg gewaardeerd. Zo zegt iemand: “Ik heb veel theologische kennis opgedaan, maar ik heb ook veel geleerd over wie ik ben in deze wereld. Ik vond het heel mooi hoe kennis en praktijk hier samenkwamen. Ik heb een grote stap vooruit gemaakt in mijn persoonlijke groei. Voor iedereen, ongedacht welke studie je volgt, aan te raden.”

  • Lees hier een interview met student Rosanne Langebeeke
  • Ook studeren aan het Baptisten Seminarium? Lees hier meer over de verschillende mogelijkheden!