Skip to main content

Seminarium start master voor evangelische leiders

Seminarium

01 april 2022

Het Baptisten Seminarium start per september een nieuwe eenjarige masterspecialisatie Evangelical and Baptist Leadership aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het programma richt zich op het vormen van leiders voor evangelische en baptistengemeenten en christelijke organisaties. Rector Hans Riphagen: “Deze master wil een plek bieden om hoopvol, kritisch, en vooral ook gelovig bezig te zijn met de vraag naar de betekenis van het Evangelie van Jezus Christus voor de wereld vandaag de dag.”

In het masterprogramma gaan studenten natuurlijk aan de slag met de theologie – de Bijbel, de bronnen, de geschiedenis – “maar steeds in gesprek met de relevante vragen van vandaag”, aldus Riphagen. “Hoe ben je in deze tijd verwachtingsvol kerk? Wat betekent het om als gelovige te leven? Je gaat dan ook meteen de praktijk in, want daar ‘gebeurt’ theologie. Je leert om die praktijk te onderzoeken, te begrijpen, maar ook om daar als leider in te staan en richting  te wijzen.”

Nieuwsgierigheid en denkkracht

Riphagen vindt het belangrijk dat voorgangers nieuwsgierigheid en ‘denkkracht’ ontwikkelen. “Die zijn nodig, want de kerkelijke praktijk in onze tijd en cultuur is complex. Er komt van alles op gemeenten af. Ethische discussies die zowel van binnenuit als van buitenaf gevoed worden, evenals allerlei ideeën over de eindtijd, geopolitieke ontwikkelingen en wonderen, die soms gebaseerd zijn op zwakke of zelfs vrijzinnige Bijbelinterpretaties. Hoe onderscheid je daarin de waarheid, dat wat van de Geest komt, en wat niet? Dat vraagt om een diepgeworteld geestelijke leven en een nieuwsgierige houding. Het vraagt ook om het vermogen die praktijk te ‘lezen’, te begrijpen, te onderzoeken en daarin richting te wijzen. Dat is iets wat je in het bijzonder in een master leert.”

Antenne ontwikkelen

Het masterprogramma is verbonden met de James Wm. McClendon leerstoel voor baptistische en evangelische theologie aan de Vrije Universiteit. Leerstoelhouder prof. dr. Henk Bakker benadrukt eveneens het belang van academisch gevormde kerkleiders: “Van een geestelijk leider mag worden verwacht dat hij of zij een ‘antenne’ ontwikkelt om de Schrift, de eigen tijd, de kerken en zichzelf verantwoord met elkaar in gesprek te brengen. Geestelijk leiders dienen niet alleen de Bijbel te leren lezen, maar ook het boek van de tijd en de cultuur van nu, het dossier van de kerk, en natuurlijk het boek van het eigen hart. De ontwikkeling van deze antenne is complex, omdat leiders zichzelf kritisch dienen te controleren. Met deze nieuwe mastervakken – waarin onder meer wordt stilgestaan bij het Evangelie, Christus en navolging – bieden we een verdieping aan die deze zelfcontrole optimaliseert. Ik heb er groot vertrouwen in dat deze master hoogwaardig leiderschap voortbrengt.”

Meer informatie

Het masterprogramma reikt theologiestudenten, voorgangers en andere (kerk)leiders nieuwe perspectieven aan, helpt hen nieuwe inzichten te ontwikkelen in de gemeentepraktijk en zelf te groeien in vaardigheden en vakbekwaamheid. Kijk voor meer informatie op www.evangelischemaster.nl. Het Baptisten Seminarium is de voorgangersopleiding van de Unie van Baptistengemeenten en de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten.

Bekijk hier ook een filmpje: 

22 04 Filmpje master