Skip to main content

Integratiedag in teken van Magnificat

Seminarium

24 november 2021

Op de drempel van advent staan studenten Baptisten Seminarium stil bij de lofzang van Maria.

Het is vrijdag druk in het Baptist House. Zo’n 20 studenten verzamelen zich aan de Postjesweg in Amsterdam voor een integratiedag: Een lesdag die alle tot nu gegeven vakken integreert rondom een specifiek of actueel thema. Vandaag staat de lofzang van Maria uit Lukas 1 centraal. Niet bepaald de meest bekende tekst onder evangelische- en baptistenstudenten, blijkt uit de titel: ‘ Het MagnifiWAT?!’. Een deel van de studenten zit met verkoudheidsklachten thuis en woont online de hele dag bij, zelfs een zendeling uit Spanje haakt digitaal aan.

Anglicaans priester Jos Strengholt neemt de studenten via het anglicaanse avondgebed mee door een aantal historische en vroegkerkelijke visies op het Magnificat. Strengholt stelt onder andere vast dat dit loflied in de vrijkerkelijke traditie vooral rondom advent en kerst wordt gelezen en dat dit de lezing behoorlijk beïnvloedt: het krijgt daardoor een wat romantische zweem in donkere dagen, terwijl Lukas er vermoedelijk veel meer mee heeft willen zeggen. Ingeborg Janssen neemt het stokje over en nodigt studenten uit in een visio divina; een mediterende werkvorm aan de hand van uiteenlopende kunstwerken die over dit moment in Lukas zijn geschilderd. Dit blijkt de opmaat voor een goed gesprek onder studenten over wat hier nou eigenlijk staat.

Het middagprogramma krijgt gestalte door een masterclass exegese en Bijbelse theologie door dr. Marco Rotman, verbonden als docent aan de CHE en lid van de Baptistengemeente Amersfoort. Rotman brengt de historische lijnen vanuit het Oude Testament in beeld en legt uit hoe dit raakt aan de specifieke kijk op het Koninkrijk van Lukas. Rector Hans Riphagen sluit hierbij aan via een creatieve verwerkingsvorm, van waar uit kleurrijke collages ontstaan en het Magnificat naar het nu gehaald wordt. Tijdens een afsluitende viering wordt het Magnificat hertaald gebeden én gezongen door docenten en studenten gezamenlijk. De studenten die nog altijd op afstand verbonden zijn, bidden volop mee.