Skip to main content

Studenten en docenten onderzoeken verder in de Stadskerk!

Seminarium

12 oktober 2021

Hoe functioneren de zogeheten 'communities' in Groningen en wat kunnen anderen daar van leren?

Sinds september is een groep studenten van het Baptisten Seminarium voor het vak 'Doing Theology' veldwerk aan het verrichten in Groningen. De forse Stadskerk heeft gedurende de coronacrisis stevig ingezet op kleinere 'communities'; deelgemeenten met leden die geografisch met elkaar verbonden zijn en in kleinere groepen samenkomen. Het is inmiddels een jaar geleden dat de baptistengemeente deze stap nam. Vakdocenten Hans Riphagen en Jan Martijn Abrahamse begeleiden een groep studenten tijdens het vak 'Doing Theology' via een praktisch theologisch onderzoek naar de kernvragen van het 'hoe' van theologie. In deze video zie je enkele bevindingen tot nu toe én de reacties van studenten!

Het Baptisten Seminarium werkt in toenemende mate samen met gemeenten in projecten waarbij docenten, studenten, voorgangers, kerkelijk werkers en regiocoördinatoren gezamenlijk optrekken in een praktijkonderzoek.