Skip to main content

Breuken en Bruggen: student uit Congo

Seminarium

24 september 2021

In het kader van het project Breuken en Bruggen is student David Kihundu uit de Democratische Republiek Congo op dit moment in Nederland voor zijn studie. Unie-ABC en verschillende gemeenten maken dit mogelijk.

Over Breuken en Bruggen

David neemt dit jaar deel aan het programma ‘Breuken en Bruggen’ van de Vrije Universiteit. Dit project biedt een studiebeurs aan theologiestudenten uit ontwikkelingslanden waarmee ze drie maanden in Nederland kunnen studeren. De afgelopen jaren is gebleken dat deze studieperiode grote betekenis heeft voor een student en voor de gemeente waar hij of zij naderhand naar terugkeert. Als Unie-ABC en Seminarium proberen we jaarlijks de komst van een baptistenstudent te financieren en te begeleiden. Verschillende gemeenten dragen hier ook dit jaar weer aan bij door te collecteren of een gift te geven. 

'Onze' student David

Dit jaar begeleiden en sponsoren we David Kihundu. David is 31 jaar oud, is getrouwd en heeft een zoon. "Ik groeide op in een baptistengezin, als zoon van een dominee", vertelt hij. "Op een gegeven moment ervoer ik een roeping om ook herder van een kudde te worden: ik wil heel graag mensen helpen in hun zoektocht naar wat Gods wil en weg is." In 2011 begon hij aan zijn studie theologie, aan een christelijke universiteit, de Université Libre des Pays des Grands Lacs in de stad Goma in het oosten van Congo. Vijf jaar later kreeg hij zijn bachelordiploma en even later begon hij als assistentvoorganger binnen een baptistengemeente in Goma, met 86 gedoopte leden. Inmiddels is hij daar hoofdvoorganger. Tegelijk studeert hij verder voor zijn master. De titel van zijn onderzoek is: 'De rol van Benjamin in de verzoening tussen Jozef en zijn broers in Genesis 42'. 

David noemt verschillende redenen waarom hij graag naar Amsterdam wilde komen. "Allereerst biedt het mij mogelijkheden om hier in de bibliotheek verder onderzoek te doen voor mijn master. Daarnaast spreekt het me erg aan om in contact te komen en ervaringen uit te wisselen met mensen uit andere landen en andere culturen. Dat verbreedt je blik. Tegelijk kan ik ook mijn visie en ervaringen vanuit mijn land delen met anderen. Verder vind ik het heel waardevol om te zien hoe het er in Nederlandse kerken toe gaat. Ik ben dan ook heel blij dat ik op de zondagen verschillende gemeenten kan bezoeken. Tot slot is dit bezoek aan Amsterdam ook een fantastische kans om eens naar Europa te reizen, een heel ander deel van de wereld. Gelukkig kan ik elke dag contact hebben met mijn gezin, zodat ik ze niet heel erg hoef te missen. Tot nu toe geniet ik er erg van."

Bezoek aan Baptist House

21 09 Breuken en Bruggen studentenDe studenten zijn van september tot en met november in Amsterdam en verblijven in een studentenhotel. Zij volgen lessen, doen onderzoek en maken ook uitstapjes, onder andere naar kerken. Vorige week waren alle studenten van het programma van de VU (in totaal zeventien nationaliteiten!) een ochtend te gast in het Baptist House, waar zij kennismaakten met ons kerkgenootschap en met onze studenten van het Baptisten Seminarium die op dit moment de minor missionair leiderschap volgen. Dat leverde mooie gesprekken op tussen christenen van over de hele wereld.

Meer informatie over Breuken en Bruggen vindt u hier.

Gerdien Karssen,
Communicatiemedewerker Unie-ABC