Skip to main content

Studenten seminarium leren theologie 'doen' bij de Stadskerk!

Seminarium

15 september 2021

Onderzoek naar kleine communities binnen grote baptistengemeente in Groningen opgestart!

Sinds september is een groep studenten van het Baptisten Seminarium voor het vak 'Doing Theology' veldwerk aan het verrichten in Groningen. De forse Stadskerk heeft gedurende de coronacrisis stevig ingezet op kleinere 'communities'; deelgemeenten met leden die geografisch met elkaar verbonden zijn en in kleinere groepen samenkomen. Het is inmiddels een jaar geleden dat de baptistengemeente deze stap nam. Vakdocenten Hans Riphagen en Jan Martijn Abrahamse waren nieuwsgierig naar de eerste ervaringen, en Jan Martijn trok onlangs met Marijn Vlasblom én horde studenten voor de eerste collegedag van Amsterdam naar Groningen.

Voorganger Arjan Zantingh introduceerde samen met jeugdpastor Mark Stoorvogel de historie van de gemeente, de contouren van de communities en leidden de studenten rond door het kerkgebouw. Regiocoördinatoren Wouter Bandstra en Peter Koobs sloten zich hierbij aan en droegen hun steentje bij tijdens de brainstormsessie, waar de focus van het onderzoek werd onderzocht.  

Het Baptisten Seminarium werkt in toenemende mate samen met gemeenten in projecten waarbij docenten, studenten, voorgangers, kerkelijk werkers en regiocoördinatoren gezamenlijk optrekken in een praktijkonderzoek.