Skip to main content

Hans Riphagen nieuwe rector Seminarium

Seminarium

17 juni 2021

Dr. Hans Riphagen (38) is met ingang van 1 september benoemd tot rector van het Baptisten Seminarium in Amsterdam. Dat is gisteren tijdens de online ledenvergadering bekendgemaakt. Hans Riphagen, die vorige week aan de Vrije Universiteit promoveerde op zijn proefschrift ‘Church-in-the-Neighbourhood’, werkt sinds 2018 als docent Praktische theologie en Liturgiek aan het Seminarium. “Ik zie ernaar uit om met het team verder te bouwen aan ons prachtige Seminarium, een kleinschalige opleiding die gaat voor kwaliteit”, zei hij tijdens de ledenvergadering.

Onderzoek en onderwijs

De afgelopen twee jaar maakte Riphagen al deel uit van een driekoppig interim-rectoraat, dat was ingesteld na het vertrek van de vorige rector, drs. Teun van der Leer. Ondertussen vond per 1 januari een bestuurlijke fusie plaats tussen Unie en ABC, waarna het nieuwe gezamenlijke bestuur in het voorjaar op zoek ging naar een nieuwe rector.

Voorzitter Robert Bezemer: “We zien in Hans een rector met hart voor mensen, onderzoek, onderwijs en de gemeenschap die we met elkaar vormen. Belangrijk voor de toekomst van het Seminarium is dat Hans al een breed netwerk heeft in de academische theologie en tegelijk thuis is in de wereld van Baptisten- en CAMA-gemeenten. Dat biedt mogelijkheden om de plaatselijke gemeente steeds meer te betrekken bij de opleiding. We zijn trots op deze benoeming en op het hechte, professionele team van docenten dat binnen de leergemeenschap van het Seminarium actief is.”

Plannen

Riphagen kwam in 2010 in dienst bij de Unie van Baptistengemeenten als taakveldverantwoordelijke Zending en Diaconaat. Later combineerde hij die baan met het docentschap. Hij studeerde theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De aanstaande rector vindt een goede aansluiting op het kerkgenootschap voor de opleiding van groot belang. “Via stages, werkbezoeken en onderzoeken doen onze studenten ervaring op en tegelijk dienen we de gemeenten daarmee. Als Seminarium is dat onze kerntaak: de vorming van studenten tot weerbare leiders en theologen die de weg van het geloof in Jezus Christus wijzen en uitleven. Tegelijkertijd willen we een relevante bijdrage leveren aan de evangelische en baptistische theologiebeoefening in Nederland. Een kernwoord binnen ons Seminarium is daarin ‘onderzoekszin’: met nieuwsgierigheid aan de slag over de relevante vragen van nu, geworteld in en gevoed door de bronnen van de Bijbel en de geloofstraditie.”

Tot slot heeft ook de samenwerking met andere organisaties Riphagens volle aandacht. “De toekomst van de theologie in Nederland vraagt om samen optrekken. Wij doen dat met de Vrije Universiteit, het International Baptist Theological Study Centre, en diverse andere partnerinstellingen. Het is een spannende tijd voor de kerk. We hebben te maken met krimp en worden nu ook nog eens geconfronteerd met de gevolgen van corona. Ik put hoop uit de gedachte van het mosterdzaadje; dat Gods koninkrijk begint en gebeurt in het kleine. Juist daarom kunnen we hoopvol, biddend én studerend onderweg zijn.”