Skip to main content

Promotie Hans Riphagen live te volgen

Seminarium

31 mei 2021

Op woensdag 9 juni hoopt Hans Riphagen, conrector van het Baptisten Seminarium, zijn proefschrift 'Church-in-the-Neighbourhood' te verdedigen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De promotie is online live te volgen.

"In veel Nederlandse kerken leeft het verlangen om meer betrokken te zijn op de wereld om hen heen", weet Hans. "Hoewel dat missionaire verlangen op diverse manieren uiting krijgt, klinkt vaak de roep om kerk in de buurt te zijn. Centraal staat het zoeken naar inspirerende vormen van kerk-zijn die aansluiten bij de alledaagse leefwereld van de buurt, dicht bij de mensen die daar leven. In mijn onderzoek heb ik dit 'kerk-in-de-buurt'-discours onderzocht: ik heb gekeken naar hoe het in de praktijk vorm krijgt, en of het kans van slagen heeft als missionaire vernieuwingsrichting in de hedendaagse, verstedelijkte samenleving."

Impact bescheiden maar hoopvol

Hans concludeert dat het discours bijdraagt aan een groeiende openheid onder (vooral evangelische) Protestanten om zich positief in te zetten voor hun directe omgeving. "Het geeft hen inspiratie vanuit hun geloof om anders te leren kijken, inclusiever te denken en goed te doen. In buurten gebeurt dit veelal in netwerken van gelijkgestemden, waarbij gelovigen (soms met andersdenkenden) zich samen inzetten rondom een concreet doel. Het gaat dan vaak om kleinschalige, incidentele initiatieven, waarvan de impact bescheiden, maar desalniettemin hoopvol is. Dit staat echter wel ver af van het missionaire ideaal om te komen tot duurzame, christelijke buurtgemeenschappen, iets wat in het discours de gewenste uitkomst is. Dat ideaal lijkt een onmogelijke opgave in de huidige post-christelijke, hypermobiele netwerksamenleving."

Onderzoek in Lunetten

"Mijn onderzoek omvat een etnografische casestudy in de Utrechtse wijk Lunetten, waar de zoektocht naar vormen van christelijke presentie al sinds het prille begin van de wijk in de jaren zeventig en tachtig tot op de dag van vandaag bestaat. Vanuit een interdisciplinair gesprek tussen contextuele missiologie en kritische ruimtelijke theorie wordt gekeken hoe Protestants christelijke groepen en individuen leven met, zich verhouden tot en denken over hun buurt."

Participatiesamenleving

Het onderzoek sluit aan bij maatschappelijke discussies over de participatiesamenleving, waarin buurten een belangrijke rol vervullen in politiek en beleid. "Er wordt veel van de buurtsamenleving verwacht. In het onderzoek wordt uitvoerig onderzocht hoe gewone (gelovige) burgers uit de maatschappelijke middenklasse en kerkelijke gemeenschappen zich bewegen ten opzichte van hun buurt. Daarbij laat het onderzoek zien dat een sterke betrokkenheid op de buurt één optie is - voor sommigen aantrekkelijk, voor anderen noodzakelijk - te midden van een aantal andere opties in een mobiele netwerksamenleving. Het laat zien dat mensen, hoewel ze naast elkaar wonen, vaak in heel verschillende buurt-bubbels leven, en dat het zoeken naar ‘goed samenleven’ niet te idealistisch op het niveau van de buurt moet worden geprojecteerd."

De promotie online bijwonen

Helaas is het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk om bij de promotie aanwezig te zijn, maar u bent van harte welkom om deze op 9 juni vanaf 13.45 uur online te volgen via deze link. Meer inhoudelijke informatie over het onderzoek kunt u hier lezen. Wilt u de volledige dissertatie lezen, dan stuurt Hans u hiervan graag een pdf toe. Neem in dat geval contact met hem op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  • Lees hier de Nederlandse samenvatting.