Skip to main content

Studenten onderzoeken effecten corona

Seminarium

26 maart 2021

Studenten die in september startten aan het Baptisten Seminarium maakten direct kennis met het werkveld van Baptisten- en CAMA-gemeenten. Te midden van de crisis kregen ze de opdracht om een onderzoekje uit te voeren naar de effecten van corona op het geloof en de verbondenheid in de gemeente.

Acht gemeenten verspreid over het land werden vanuit het regiowerk benaderd om mee te doen. Het doel was enerzijds studenten te laten oefenen met het onderzoeken van de gemeentepraktijk en het geleefde geloof. Anderzijds was de doelstelling ook om de reflectie en het gesprek over de effecten van corona op gang te brengen in gemeenten. Ten slotte benoemden we ook nog het leggen van verbindingen tussen Seminarium, gemeenten, regiowerkers en studenten als nevendoelstelling.

Eén van de verbindingen die via dit onderzoek gelegd werd, was die tussen regiocoördinator Zuid, Jonathan Schouten, student Matthijs van der Kruk (Baptistengemeente Zetten) en de ABC-gemeenten Parousia Wijchen en Bijbelgemeente Venray.

Waardering voor het kleine

Regiocoördinator Jonathan kijkt er positief op terug: “Erg leuk om met Matthijs op te trekken en op deze manier bezig te zijn met de manier van theologiseren waar het Seminarium voor staat: vanuit de gemeente en het geleefde geloof.” Student Matthijs vertelt: “Deze vorm van onderzoek was voor mij volledig nieuw en daarmee zeer leerzaam. De samenwerking met Jonathan was prettig en bovendien fungeerde hij als een betrokken sparringpartner. Ik heb meer waardering gekregen voor het hele kleine, gewone van het gemeenteleven. De creativiteit die mensen ontwikkelen in het aanpassen aan de nieuwe situatie vind ik heel bemoedigend. Ik heb geleerd dat kerk-zijn iets is wat zich vooral afspeelt op het niveau van de gewone gelovige die op zijn of haar geheel eigen wijze probeert vorm te geven aan geloof in een tijd van crisis.”

Trend ontdekken

Henk van der Graaff van Bijbelgemeente Venray zegt: “Naar aanleiding van het onderzoek van Matthijs hebben we een videoconferentie gehad over de effecten van corona op het kerk-zijn. We hebben getracht een trend te ontdekken. De zondagse dienst verloor betekenis, er kwam meer nadruk op kleine groepen, mensen in de periferie verliezen het eerst contact. Er kwam meer creativiteit, mensen werden emotioneler, Bijbelverzen kwamen soms meer binnen. Waar in kleine kerken veel neerkomt op een paar mensen, werd bij het stilvallen de drukte die dit geeft niet gemist. Het was goed daarover uit te wisselen. Veel verschijnselen bleken herkenbaar, maar een trend was nog niet te definiëren.”

Tot slot kijkt ook verantwoordelijk docent Hans Riphagen met tevredenheid terug: “Uit de evaluaties kwam met name naar voren dat de verbinding, en het even samen optrekken rondom een onderwerp, als positief en leerzaam werd ervaren. Het blijkt lastiger om vanuit zulke onderzoekjes relevante kennis op te halen die voor de hele gemeenschap bruikbaar is; daartoe zijn de resultaten te divers. Maar ik ben erg enthousiast over deze vorm, de verbinding die zo ontstaat, en de mooie, relevante en waardevolle gesprekken die het oplevert!”

Hans Riphagen
Conrector en docent Seminarium