Skip to main content

Kerk in de stad - terugblik McClendonlezing

Seminarium

23 februari 2021

Op 13 november 2020 werd voor de tweede keer de McClendonlezing gehouden. Spreker was Ryan Andrew Newson (foto), een Amerikaans theoloog die onder andere de verzamelde werken van James McClendon heeft gepubliceerd. Hij sprak over het thema 'Leven in de stad: Baptistische theologie beoefenen in een diverse stedelijke context’. Henk Bakker blikt terug.

Een belangrijk en relevant onderwerp, vertelt Henk Bakker, onze hoogleraar voor de McClendon Chair for Baptistic and Evangelical Theologies aan de Vrije Universiteit Amsterdam: “De stedelijke cultuur breidt zich in West-Europa enorm uit – in Nederland zie je dat onder meer in de groeiende Randstad, dorpen die clusteren. De vraag is welke plek kerken in zo’n gebied innemen. In de praktijk blijkt het ontzettend lastig te zijn om daar iets te betekenen; vaak komt het erop neer dat we ons juist isoleren. Via de theologie van McClendon kunnen we met dat vraagstuk aan de slag.”

Verhalen op elkaar laten aansluiten

De McClendonlezing heeft tot doel deze theologie onder de aandacht te brengen en daar het academisch gesprek over te voeren. “Kenmerkend voor McClendon is zijn narratieve benadering: in dit geval kun je je afvragen wat het verhaal van jouw kerk is, wat het verhaal van de stad is en hoe je die twee op elkaar kunt laten aansluiten.”

Henk geeft een concreet voorbeeld: “In deze coronatijd zie je dat zo’n verhaal opnieuw doordacht moet worden: wat is Amsterdam nog als je er niet kunt shoppen, als de uitgaansgelegenheid gesloten zijn? Voor de kerken geldt hetzelfde, want alles staat op z’n kop: wie zijn we, wat is ons narratief? Vervolgens kun je die narratieven op elkaar laten aansluiten. Stel dat de stad wil gaan werken aan geestelijke weerbaarheid en duurzaamheid – wat kunnen kerken vanuit hun narratief van zingeving en rentmeesterschap daar dan aan bijdragen? Maar ook andersom: hoe kan de stad de kerk voeden – want dat leren we ook van McClendon: zien dat God al in de samenleving aanwezig is en dat we bij Zijn werk mogen aanhaken.”

De confrontatie aangaan

In zijn lezing liet Newson zien dat christenen daarbij vaker proactief het gesprek én de confrontatie met de samenleving aan moeten gaan. “In de Verenigde Staten zie je dat christenen vaker in het geweer komen, op de barricades staan. In Nederland gebeurt dat niet zo gauw, maar ik zou willen dat we ons ook hier meer zichtbaar durven maken en waar nodig in opstand komen – op een vreedzame manier natuurlijk – of bevechten dat ze in het openbare debat aan tafel komen.”

Online en internationaal

Vanwege corona was de lezing digitaal, maar Henk kijkt positief terug. “Je mist op zo’n manier natuurlijk het met elkaar optrekken rondom zo’n symposium, maar we hebben een goed gesprek gehad. En omdat het online was, konden ook studenten van seminaria in onder meer Oekraïne en Schotland erbij zijn, terwijl Ryan Newson vanuit de VS meepraatte. Heel internationaal dus, en dat is dan weer de meerwaarde.”

De McClendonlezing is terug te zien op Youtube:

Gerdien Karssen
Communicatiemedewerker Unie-ABC